WPŁYW MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDŻET INDYWIDUALNEGO PROSUMENTA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2021.34(9)

Słowa kluczowe:

inwestycja, gospodarstwo domowe, dochód, koszty, producent

Abstrakt

      Z biegiem lat ceny za zużycie energii elektrycznej ulegają ciągłym podwyżką. Z tego powodu konsumenci poszukują nowych rozwiązań mających za zadanie w znacznym stopniu obniżyć ponoszone z tego tytułu koszty. Dość popularne staje się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii a zwłaszcza promieni słonecznych. Celem artykułu jest przedstawienie oddziaływania mikroinstalacji fotowoltaicznej na budżet prosumenta. Analizie podlegają koszty poniesione z tytułu budowy inwestycji oraz przychody uzyskane z długoletniego użytkowania tego typu instalacji. W oparciu o dostępne dane pochodzące z prywatnej farmy fotowoltaicznej w artykule sporządzono perspektywę finansową na okres 25 lat uwzględniającą występujące w tym czasie podwyżki prądu elektrycznego oraz wygenerowane dla gospodarstwa domowego przychody. Na podstawie przeprowadzonej analizy opłacalności przedsięwzięcia potwierdzono, że inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne po upływie kilku lat zacznie przynosić korzyści pieniężne. Ponadto podjęte badania pokazały, że inwestycja środków pieniężnych w stworzenie własnej farmy fotowoltaicznej jest zyskownym i przyszłościowym przedsięwzięciem zwłaszcza przy planowanych podwyżkach prądu.

Bibliografia

Monografie:

Flizikowski J., Mroziński A., (2016) Inżynieria instalacji fotowoltaicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Mirowski T., Sornek K., (2015) Potencjał energetyki prosumenckiej w Polsce na przykładzie mikroinstalacji fotowoltaicznych w budownictwie indywidualnym, w: Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal. E. Mokrzycki (red.). Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Kwiatkiewicz P., (2017) Z jakiego paliwa wytwarzać energię elektryczną w warunkach polowych?; "Energia Gigawat" - 1/2017.

Żmuda-Trzebiatowska E. (2010) Era prosumenta w edukacji, "Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, w: Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 15, Zeszyty Naukowe nr 608, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Toffler A., (2003) Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz. 610 ze zm.

Raporty i inne dokumenty:

Rachunki za energie elektryczną z rozliczane z dystrybutorem Enrega za rok 2020.

Dokumenty projektowe badanego prosumenta z wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznej

Dokumenty elektroniczne:

https://www.rachuneo.pl/artykuly/fotowoltaika-i-jak-dziala.

https://trendywenergetyce.pl/historia-energii-slonecznej-od-starych-technologii-do-wysokiej-wydajnosci.

https://krainaoze.pl/historia-i-fenomen-fotowoltaiki/.

https://www.cire.pl/item,178925,2,0,0,0,0,0,pozycja-prosumenta-na-gruncie-przepisow-prawa.html

https://www.energa.pl/dom/oferty/prosument.html#2.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-31

Numer

Dział

Articles