SZTUCZNA INTELIGENCJA - REGULACJE PRAWNE, MIEJSCE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2021.34(5)

Słowa kluczowe:

sztuczna inteligencja, sektor bankowy, prawo bankowe, RODO

Abstrakt

Celem artykułu jest dokonanie analizy regulacji prawnych odnoszących się do rozwiązań sztucznej inteligencji, a także określenie zastosowania sztucznej inteligencji w polskim sektorze bankowym. W tym celu dokonano przeglądu kluczowych aktów prawnych odnoszących się do omawianego zagadnienia i dokonano oceny przyjętych w nich rozwiązań pod kątem możliwości wdrażania technologii opartych na sztucznej inteligencji. Poddano także analizie zastosowane przez banki w Polsce rozwiązania wspomagane sztuczną inteligencją. Wskazano na potencjał wzrostu zastosowania tych rozwiązań w bankowości. Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, iż sztuczna inteligencja nie ma szerokich unormowań prawnych i należy oczekiwać dalszych regulacji w tym zakresie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że odpowiednie regulacje mogą wspomagać procesy technologiczne w bankowości, natomiast zbytnie restrykcje będą skutkować zahamowaniem wprowadzania rozwiązań innowacyjnych.

Bibliografia

Alior Bank, (2021), https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2021-02-23-klient-alior-banku-w-centrum-uwagi-voicebota.html, (02.07.2021).

Alior Bank, (2018), Alior Bank rozszerza wykorzystanie robotów w swojej działalności, https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2018-01-26-alior-bank-rozszerza-wykorzystanie-robotow-w-swojej-dzialalnosci.html, (02.07.2021).

Alzubaidi A., Kalita J., (2016), Authentication of smartphone users using behavioral biometrics, Journal of IEEE Communications Surveys&Tutorials.

Bank Millenium, (2018), https://www.bankmillennium.pl/bankowosc-elektroniczna/bankowosc-mobilna/aplikacja-mobilna-klienci-indywidualni-biznes/milla-chatbot, (02.07.2021).

Boczoń W., (2020), ING wzmocni bezpieczeństwo. Rozpoczyna testy biometrii behawioralnej, https://prnews.pl/ing-biometria-behawioralna-447912, (02.07.2021).

Boczoń W., (2018), mBank wprowadza zabezpieczenia wykorzystujące biometrię behawioralną, https://prnews.pl/mbank-wprowadza-zabezpieczenia-wykorzystujace-biometrie-behawioralna-439463, (02.07.2021).

Buriro A. et al., (2015), ITSME: Multi-modal and Unobtrusive Behavioural User Authentication for Smartphones, Conference: Passwords 15.

Credit Agricole, (2017), KrEdytka pomoże klientom Credit Agricole wziąć pożyczkę na Facebooku, https://www.credit-agricole.pl/o-banku/aktualnosci/2017/kredytka-pomoze-klientom-credit-agricole-wziac-pozyczke-na-facebooku, (02.07.2021).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe Dz. U. z 2020 r. poz. 1896.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U. z 2019 r. poz. 730.

European Banking Federation, (2019), EBF position paper on AI in the banking industry.

Financial Services User Group, (2016), Assessment of current and future impact of Big Data on Financial Services, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/1606-big-data-on-financial-services_en_0.pdf, (09.03.2021).

FinTech Polska, (2020), http://fintechpoland.com/wp-content/uploads/2020/01/AI_raport_FIN.pdf, (02.07.2021).

Genpact, (2019), Raport: Commercial banking and the customer experience imperative.

Giuffrida C. et al. (2014), I Sensed It Was You: Authenticating Mobile Users with Sensor-Enhanced Keystroke Dynamics, Conference on Detection of Intrusions and Malware and Vulnerability Assessment.

Juszczak T., (2019), Banki patrzą w przyszłość (i widzą SI), https://www.sztucznainteligencja.org.pl/banki-patrza-w-przyszlosc-i-widza-si/, (02.07.2021).

King B., (2009), Bank 2.0:How Customer Behavior and Technology Will Change the Future of Financial Services, Marshall Cavendish Reference.

Komisja Europejska, (2021), Strategy for artificial intelligence, https://digital-strategy.ec. europa.eu/en/policies/strategy-artificial-intelligence, (25.06.2021)

Komisja Europejska (2018), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Sztuczna inteligencja dla Europy, Bruksela, COM(2018) 237 final.

Komunikat Alior Bank, (2018), Alior Bank rozszerza wykorzystanie robotów w swojej działalności, https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2018-01-26-alior-bank-rozszerza-wykorzystanie-robotow-w-swojej-dzialalnosci.html, (02.07.2021).

Komunikat PKO BP, (2021a), https://iko.pkobp.pl/funkcje/asystent-glosowy/, (02.07.2021).

Komunikat PKO PB, (2021b), Sztuczna inteligencja zabrała głos!, https://bankomania.pkobp.pl/finanse/bankowosc-internetowa-i-mobilna/sztuczna-inteligencja-zabrala-glos/, (02.07.2021).

Madej-Skorupa J. (2019), Inteligentny asystent Edward pomoże doradcom klienta ING, https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/443487/inteligentny-asystent-edward-pomoze-doradcom-klienta-ing, (02.07.2021).

McCarthy J., Heyes P.J (1969), Some philosophical problems from the standpoint of artificial intelligence, (w:) Webberand B.L, Nilsson N.J (red.), Readings in artificial intelligence, Morgan Kaufmann Publishers.

McKinsey&Company, (2017), Rewolucja AI. Jak sztuczna inteligencja zmieni biznes w Polsce.

Primo A. et al. (2014), Context-Aware Active Authentication Using Smartphone Accelerometer Measurements, Computer Vision Foundation.

Raport CPBiI, ZBP, aleBank, (2020), Sztuczna inteligencja w bankowości, Warszawa.

Rojszczak M., (2020), Sztuczna inteligencja w innowacjach finansowych – aspekty prawne i regulacyjne, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 2(9).

Rojszczak M., (2019), Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji, Wolters Kluwer, Warszawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Selede E., (2013), Study of credit scorecard using only Facebook data, https://www.bigdatascoring.com/study-of-credit-scorecard-using-only-facebook-data-3/, (02.07.2021).

Tresadern P. et al. (2013), Mobile Biometrics: Combined Face and Voice Verification for a Mobile Platform, “IEEE Pervasive Computing”, vol. 12, no. 1.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, (2020), Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa.

Waliszewski K., (2020), Robo-doradztwo jako przykład fin-techu — problem regulacji i funkcjonowania, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 7.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 r. (II SA/Wa 2221/16) zakazujący przetwarzania danych w przypadku, gdy nie doszło do zawarcia umowy kredytowej.

Związek Banków Polskich, (2020), Sztuczna inteligencja w bankowości, Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-31

Numer

Dział

Articles