ETATYZM W POGLĄDACH PRZEDSTAWICIELI „SZKOŁY KRAKOWSKIEJ

Autor

  • Mateusz Półgrabia -

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(14)

Słowa kluczowe:

etatyzm, szkoła krakowska, przedsiębiorstwo państwowe, liberalizm ekonomiczny

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentować poglądy przedstawicieli „szkoły krakowskiej” na zagadnienie etatyzmu. Dokonano próby zdefiniowania terminu „etatyzm” i ukazano jak pojęcie to było rozumiane przez ekonomistów krakowskich. W artykule przeanalizowano stosunek czołowych przedstawicieli środowiska krakowskiego do kwestii przedsiębiorstw państwowych oraz innych wybranych elementów polityki gospodarczej państwa związanych z jego ingerencją w gospodarkę. Przedstawiono krytykę rozbudowy sektora przedsiębiorstw państwowych, które krakowscy ekonomiści uznawali za nierentowne lub bardzo nisko rentowne. Ukazano także ich propozycje dla polskiej gospodarki w zakresie przeciwdziałania rozwojowi etatyzmu.

Bibliografia

Czerwiński Mirosław. 1996. Poglądy społeczno-ekonomiczne Ferdynanda Zweiga. Seria „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 1583. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Duda Stanisław. 1998/1999. Liberalizm a etatyzm – dyskusja o gospodarczej roli państwa w Polsce w okresie międzywojennym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, vol. XXXII/XXXIII

Dziewulski Kazimierz. 1981. Spór o etatyzm: Dyskusja wokół sektora państwowego w Polsce międzywojennej 1919-1939. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Heydel Adam. 1929a. Dążności etatystyczne w Polsce, w: Dzieła zebrane, t. 2. Adam Heydel, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2012

Heydel Adam. 1929b. Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu, w: Dzieła zebrane, t. 1. Adam Heydel, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2012

Heydel Adam. 1931. Czy i jak wprowadzić liberalizm ekonomiczny?, w: Dzieła zebrane, t. 2. Adam Heydel, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2012

Heydel Adam. 1937. [Definicje pojęć ekonomicznych], w: Dzieła zebrane, t. 1. Adam Heydel, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2012

Koryś Piotr. 2021., Etatyzm - ślepa uliczka. Warsaw Enterprise Institute. https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Etatyzm-slepa-uliczka.pdf

Krzyżanowski Adam. 1929. Przemówienie p. posła prof. Krzyżanowskiego, w: Zagadnienie etatyzmu w Polsce. Warszawa

Kwiatkowski Eugeniusz. 1989. Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej. Czytelnik, Warszawa

Lityńska Aleksandra. 1992. Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej. „Prace Komisji Historii Nauk Ekonomicznych” Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, nr 15, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków

Lityńska Aleksandra. 2010. Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej. Zeszyty Naukowe nr 844 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Lulek Tomasz. 1932. Przedsiębiorstwa państwowe, w: Etatyzm w Polsce. A. Heydel et al. Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków

Skorupska Urszula. 2016., Idee usunięte z księgozbioru: liberalizm gospodarczy ekonomistów szkoły krakowskiej. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa

Uprzywilejowanie przedsiębiorstw państwowych. 1939, nr 9. Przegląd Gospodarczy

Zagóra-Jonszta Urszula. 2019. Poglądy ekonomiczne przedstawicieli szkoły krakowskiej. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (1/2019), nr 57

Zweig Ferdynand. 1932. Jaki winien być kierunek interwencjonizmu państwowego? Monopol, czy obrona «fair play», w: Etatyzm w Polsce. A. Heydel et al. Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków

Zweig Ferdynand. 1936. Memoriał w sprawie działalności przedsiębiorstw państwowych. Kraków

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles