ROLA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ROZWOJU SEKTORA BANKOWEGO

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2021.34(2)

Słowa kluczowe:

sztuczna inteligencja, innowacyjne firmy, gospodarka algorytmiczna, inteligentne banki, cyfryzacja

Abstrakt

Autorzy poddali analizie wpływ sztucznej inteligencji  (AI) na innowacyjność polskiego sektora bankowego. Artykuł ma na celu określenie roli i potencjału sztucznej inteligencji w rozwoju nowych produktów i usług w sektorze bankowym. Zwrócono uwagę, że sztuczna inteligencja wpływa pozytywnie na gospodarkę i dlatego konieczne jest zwiększenie finansowania jej rozwoju, zwłaszcza w tych kluczowych sektorach gospodarki, jakim jest sektor finansowy, w którym mamy szansę rozwinąć kompetencje i osiągnąć przewagę konkurencyjną. Podkreślono korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w sektorze finansowym i bankowym. Istotne jest, aby podczas wdrożenia rozwiązań AI na początku określić kluczowe procesy biznesowe, a następnie technologię, która ma zostać wdrożona. Stwierdzono, że przed wdrożeniem AI do organizacji należy dokonać analizy jej kosztów, korzyści oraz analizę ryzyka.

 

Bibliografia

Monografie, artykuły i raporty

Accenture [2017], Why AI is the Future of Growth.

Accenture [2019], Accenture Technology Vision 2019, The Post-digital era is upon us.

ACFE, SAS, [2019], Anti-Fraud Technology Benchmarking Report.

Digital McKinsey. [2018], Polska jako cyfrowy challenger. Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu.

Ficoń K., [2013], Sztuczna inteligencja nie tylko dla humanistów, wyd. BEL Studio.

GARP, SAS, [2019], Artificial Intelligence in Banking and Risk Managment,Keeping Pace and Reaping Benefits in a New Age of Analytics.

Polityka AI, [2020], Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020, Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r.

Raport CPBiI, ZBP, aleBank, [2020], Sztuczna inteligencja w bankowości, Warszawa.

Raport Accenture, FinTech Poland, [2019], Sztuczna inteligencja. Dobre praktyki, aspekty prawne i zastosowania w sektorze finansowym.

SAS, [2018], Tomorrow’s world How will AI transform banking.

Strony internetowe

[www 1] Komisja Europejska, [2021], Strategy for artificial intelligence, https://digital-strategy.ec. europa.eu/en/policies/strategy-artificial-intelligence, (25.06.21)

[www 2] OECD, [2019], Artificial Intelligence, http://www.oecd.org/going-digital/ai/, (25.06.21).

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-31

Numer

Dział

Articles