STOPY ZWROTU I WOLUMENY OBROTU FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ETF NA METALE SZLACHETNE

Autor

  • Patrycja Kiryluk Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(12)

Słowa kluczowe:

Exchange Traded Funds, ETF, metale szlachetne, inwestowanie pasywne

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zbadanie stóp zwrotu i wolumenów obrotów, przepływów oczekiwanych i nieoczekiwanych dla wybranych funduszy ETF na metale szlachetne- złoto, srebro, platynę i pallad. Sprawdzono działanie czterech hipotez: informacyjnej, presji cenowej, feedback trading i wygładzania.

Metoda badań – Do ukazania zależności wykorzystano klasyczny model wektorowej autoregresji (VAR), którego postać analityczna umożliwia weryfikację następujących hipotez: presji cenowej, informacyjnej, wygładzania oraz feedback trading.

Wnioski – Największą istotność mają uhat- zlogarytmowane przepływy nieoczekiwane, częściowo też przepływy oczekiwane.

Oryginalność/wartość/ implikacje /rekomendacje – Warto rozszerzyć ilość badanych funduszy, np. o fundusze lewarowane czy sztucznie replikujące, zastosować połączenie metod VAR/GARCH

Bibliografia

Borowski K., Exchange Traded Funds (ETFs), Studies and works of the collegium of management and finance, Volume 73, Warszawa 2006.

Chang C., Ke Y., Testing Price Pressure, Information, Feedback Trading, and Smoothing Effects for Energy Exchange Traded Funds, Annals of Financial Economics, Volume 9, No. 2, 2014 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/57625/

Letkowski D. (2017), Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne rynek finansowy finanse przedsiębiorstw (red) S. Wieteska i D. Burzyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Górska A., Krawiec M., Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w inwestowaniu na rynkach metali szlachetnych [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XII/2, 2011.

Miziołek T., Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym- indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF, Łódź 2013.

Rakowski, D., Wang X., The Dynamics of Short-term Mutual Fund Flows and Returns: A Time-series and Cross-sectional Investigation, Journal of Banking and Finance, No. 33.

Zhang, Z. and Zhang, H.-K. (2016). The dynamics of precious metal markets VaR: A GARCHEVT approach. Journal of Commodity Markets, 4(1):14– 27.

Aggarwal V et. al. Gold vs Gold ETFs: Evidences from India, International Journal of scientific research and management (IJSRM) Volume 2, Issue 4 Pages, 758-762, 2013

Eswara M., An Empirical Study on Performance of Gold ETFs in India – Post Crash Period, Research Journal of Finance and Accounting,

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles