CYFROWA WALUTA NARODOWA – DYSKRETNY UROK CENTRALNEGO PLANOWANIA?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(15)

Słowa kluczowe:

pieniądz cyfrowy banku centralnego, CBDC, system walutowy

Abstrakt

Koncepcja cyfrowego pieniądza banków centralnych (CBDC) była przedmiotem licznych analiz w ciągu ostatnich kilku lat. Pośród najistotniejszych zalet bezgotówkowego systemu pieniężnego wskazywano kwestię niskich kosztów jego funkcjonowania, istotne ułatwienie w zakresie zwalczania przestępczości oraz rozszerzenie instrumentarium polityki pieniężnej o możliwość wykorzystywania ujemnych stóp procentowych. Czym jednak jest w istocie rzeczy pieniądz cyfrowy? O ile kwestie terminologiczne i technologiczne CBDC w dużym stopniu nawiązują do systemu prywatnych walut wirtualnych, to pieniądz cyfrowy banku centralnego jest faktycznie czymś fundamentalnie od tych walut innym. Stanowi on mianowicie pieniądz, którego nie tylko emisja, ale i cały obrót podlega całkowicie kontroli emitenta – banku centralnego. Jednakże nawet prosta historyczna, logiczna czy prakseologiczna analiza wskazuje jednoznacznie, że ręczne zarządzanie gospodarką (w tym pieniężną) zawsze destabilizuje rynek. W każdym razie wdrożenie CBDC pozbawiłoby nas w dużym stopniu prywatności, zastosowane ujemne stopy procentowe – części oszczędności, a jako system operujący wyłącznie w sferze cyfrowej CBDC nigdy nie będzie do końca bezpieczny. Jakiekolwiek zalety można wskazać w ramach jego analizy, CBDC stanowi całościowo propozycję dystopijną i z praktycznego punktu widzenia nie dającą szans na stabilizację wartości pieniądza w dłuższych okresie.

Bibliografia

• Bank Rozrachunków Międzynarodowych (2021). Central bank digital currencies: executive summary. https://www.bis.org/publ/othp42.htm

• Boar C., Wehrli A. (2021). Ready, steady, go – results on the third BIS surevey on central bank digital currency, “BIS Papers” No 114

• Bofinger P. (2018). Cyfryzacja pieniądza wzmocniłaby pozycję banków centralnych, obserwatorfinansowy.pl

• Dowd K. (2019). The war on cash is about much more than cash, “Economic Affairs” 39, https://doi.org/10.1111/ecaf.12377

• Kabza M. (2019). Nowy, cyfrowy pieniądz banku centralnego, obserwator finansowy.pl

• Macleod A. (2022). Why dollar CBDC may never happen. “Goldmoney Insights”, https://www.goldmoney.com/research/goldmoney-insights/why-dollar-cbdcs-may-never-happen

• Narodowy Bank Polski (2021). Pieniądz cyfrowy banku centralnego. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/cbdc/raport-cbdc.pdf

• Płóciennik S. (2021). Cyfrowa (e)wolucja. Niemcy wobec planów wprowadzenia e-euro. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuletyn nr 27

• Roubini N. (2019). W poszukiwaniu bardziej stabilnego systemu finansowego, obserwatorfinansowy.pl

• Zieliński T. (2015). Rezygnacja z gotówki – nowy paradygmat pieniądza czy tylko innowacja w obszarze rozliczeń pieniężnych? „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Vol. XLIX, DOI:10.17951/h.2015.49.4.737

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles