ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W UŻYTKOWANIU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH – KLASYFIKACJA I METODY ZAPOBIEGANIA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(11)

Słowa kluczowe:

zagrożenia systemów informatycznych, bezpieczeństwo systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo użytkowników internetu

Abstrakt

Celem opracowania jest ocena znaczenia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informatycznym, oraz wskazanie na możliwości zabezpieczania się. Właściwe użytkowanie systemów informatycznych jest fundamentalne dla zapewnienia ich bezpieczeństwa. Wśród wielu czynników wymienianych jako istotne dla bezpieczeństwa systemów informatycznych pojawia się tzw. czynnik ludzki. Sposób korzystania z systemu przez użytkowników, determinuje jego bezpieczeństwo, oraz gwarantuje poufność, dostępność i spójność danych. W opracowaniu przedstawiono raporty prezentujące wydatki na bezpieczeństwo IT w organizacjach, oraz stosunek Europejczyków do bezpieczeństwa w internecie. Podjęto próbę usystematyzowania użytkownikowi, przyczyn i zagrożeń, w wyniku których może dojść do nieuprawnionej ingerencji w systemy IT, wraz z wskazaniem sposobu radzenia sobie z nimi przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy i doświadczeń. Podkreślono również rolę systematycznych szkoleń dla wyeliminowania pomyłek ludzkich oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników korzystających z systemów informatycznych.

Bibliografia

Bandera, R. i Grzywacz, J. (2016). Zagrożenia bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne t.XXIV, strony 151-168.

Brotherston, L. i Berlin, A. (2019). Bezpieczeństwo defensywne. Gliwice: Helion.

Capiga, M. (2015). Bezpieczeństwa transakcji finansowych w Polsce. Warszawa: CeDeWu.

Chell, D., Erasmus, T., Colley, S. i Whitehouse, O. (2018). Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych Podręcznik hakera. Gliwice: Helion.

Gospodarowicz, A. (2018). Bezpieczeństwo nakowości internetowej i bankowości mobilnej. w A. Gospodarowicz, Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje (strony 117-132). Warszawa: C.H.Beck.

Grzywacz, J. (2016). Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Kowalewski, J. i Kowalewski, M. (2017). Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Kowalewski, J. i Kowalewski, M. (2017). Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Krawiec, J. (2019). Cyberbezpieczeństwo Podejście systemowe. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Nadnagy, C. (2020). Socjotechnika Sztuka zdobywania władzy nad umysłami. Gliwice: Helion.

Stallings, W. i Brown, L. (2019). Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Zasady i praktyka. Gliwice: Helion.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2018 poz. 1560)

Raport ZBP Cyberbezpieczny portfel. Edycja III (2020, styczeń). Związek Banków Polskich https://www.zbp.pl/getmedia/156b5c44-bfcc-46cb-a5d1bd0d141e9ed0/ZBP_CyberbezpiecznyPortfel2020

Barometr cyberbezpieczeństwa. W obronie przed atakami (2019, kwiecień) KPMG - https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/04/pl-Raport-KPMG-Barometr-Cyberbezpieczenstwa-W-obronie-przed-cyberatakami.pdf

(www1) Global Firepower (2022) https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php

(www2) NBC News (2022) https://www.nbcnews.com/politics/national-security/biden-presented-options-massive-cyberattacks-russia-rcna17558

(www3) Gartner (2018) https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-08-15-gartner-forecasts-worldwide-information-security-spending-to-exceed-124-billion-in-2019

(www4) NestBank (2020) https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-kont-bankowych

(www5) Shah C. (2010) https://www.mcafee.com/blogs/other-blogs/mcafee-labs/zeus-crimeware-toolkit/

(www6) Shoshin P. (2019) https://www.kaspersky.com/blog/finspy-commercial-spyware/27606/

(www7) Kaspersky (2021) https://www.kaspersky.pl/o-nas/informacje-prasowe/3455/spyware-finfisher-wraca-z-rozbudowanym-arsenalem

(www8) TVP (2020) https://www.tvp.info/46060957/hakerzy-zaatakowali-systemy-komputerowe-austriackiego-msz

(www9) Openwall (2019) https://www.openwall.com/john/doc/

(www10) Darknet (2017) https://www.darknet.org.uk/2007/01/cain-and-abel-download-windows-password-cracker/

(www11) Security magazine (2019) https://www.securitymagazine.com/articles/90734-human-factor-is-a-persistent-cybersecurity-threat-survey-says

(www12) Microsoft (2020) https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/active-directory/authentication/overview-authentication

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles