FINANSOWANIE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OGRODÓW SPOŁECZNYCH W POLSCE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(3)

Słowa kluczowe:

ogród społeczny, zrównoważone finanse, finansowanie społecznościowe, gospodarka współdzielenia

Abstrakt

Cel – zaprezentowanie wyników badania własnego na temat funkcjonowania i finansowania ogrodów społecznych w Polsce.

Metoda badań – ankieta, krytyczna analiza literatury przedmiotu, desk research, studium przypadku, indukcja dedukcja.

Wnioski – wyniki badań pokazują, że najczęściej działalność ogrodów społecznych w Polsce była finansowania z budżetów samorządów lub ze składek członkowskich. W badanych ogrodach nie wykorzystywano finansowania społecznościowego jako alternatywnego źródła finansowania.

Oryginalność/wartość/ implikacje /rekomendacje– przedstawienie ogrodów społecznych na gruncie ekonomii i finansów wypełnia częściowo zaobserwowaną lukę teoriopoznawczą i empiryczną. Usystematyzowano aparat pojęciowy. Opisano wyniki oryginalnych badań własnych w odniesieniu do źródeł finansowania i zakresu działalności ogrodów społecznych w Polsce na wybranych przykładach

Bibliografia

(www1) Marin Master Gardeners. Educating & Furthering the Potential of School & Community Gardens. University of California. https://ucanr.edu/sites/MarinMG/ASK_US/SCHOOLCOMMUNITYGARDENS( dostęp 28.02.2022).

(www2) Bujna Warszawa, http://bujnawarszawa.pl (dostęp 22.02.2022).

(www3) ZZM Kraków, https://zzm.krakow.pl/dla-krakowian/ogrody/krakowskie-ogrody-spoleczne.html (dostęp 22.02.2022).

Adamczyk-Arns, G., Grotowska, E., Ruman H. (2019). Ogrody społeczne. Bank dobrych praktyk, Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/95443/9_ wr_ogrodyspolecznee-book-1.pdf, (dostęp 28.02.2022).

Barszczewska-Woszczyk, A. (2020). Ogrody społecznościowe na obszarach rewitalizacji jako partycypacyjna forma interwencji w sferze środowiskowej. Urban Development Issues, 68(1). doi: 10.51733/udi.2020.68.09

Dubicki, P. (2021). Budżet obywatelski jako element partycypacji społecznej. Studia z polityki publicznej, Vol. 8, No. 1. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.5

Hagedoorn, L.C., Koetse M. J., J.H. van Beukering, P., Brander L.M. (2021). Reducing the finance gap for nature-based solutions with time contributions. Ecosystem Services, 52. doi: 10.1016/j.ecoser.2021.101371

Iwankiewicz-Rak, B., Mróz-Gorgoń B. (2018). Crowdfunding – przykład społecznego współdzielenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 530.

Kłobukowska, J. (2020). Narzędzia gospodarki współdzielenia w kreowaniu innowacyjności miast, w: Innowacyjny samorząd. Rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej. red. L. Czaplewski, D. Jurewicz, A. Szóstek (red.). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Latkowska, M. J. (2012). Community Gardens, czyli ogrody sąsiedzkie – nowe formy zieleni w przestrzeni miejskiej. Architektura. Czasopismo techniczne. 6–A.

Szczepańska, M., Staszewska, S. (2016). Znaczenie ogrodnictwa miejskiego w procesie rewitalizacji. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast. Zeszyt III/2016.

Toxopeus, H., Polzin F. (2021). Reviewing financing barriers and strategies for urban nature-based solutions. Journal of Environmental Management, 289. doi:10.1016/j.jenvman.2021.112371

Winiarska-Lisiecka, E. (2020). Ogród bliżej nas. Jak w miejskiej przestrzeni podwórek odnaleźć ogrody wspólnot sąsiedzkich?, w: Wielkomiejskie wspólnoty. Trwałość i zmiana. M. Dudkiewicz, B. Lewenstein, A. Winiarska (red.). Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles