PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO FAKTORINGU

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(1)

Słowa kluczowe:

faktoring, koszt, bank

Abstrakt

W artykule omówiono znaczenie i specyfikę umowy faktoringowej. Opisano także zasady funkcjonowania usług faktoringowych w praktyce gospodarczej. Omówiono tu uwarunkowania towarzyszące kształtowaniu jej treści oraz procedury formalne, które temu towarzyszą. Wyraźnie podkreślono jakże uprzywilejowaną pozycję instytucji faktoringowej, która ma w większości przypadków decydujący wpływ na treść zapisów, znajdujących się w umowie. Podjęto tu próbę wskazania na praktyczną stronę umowy pomiędzy przedsiębiorstwem i faktorem, przenosząc jej treść na rzeczywistość gospodarczą, w której funkcjonuje.

Podkreślono także potrzebę kontrowersyjnego podejścia w określaniu perspektyw rozwojowych polskiego rynku faktoringowego. Z jednej strony bowiem w wielu publikacjach i dyskusjach zwraca się uwagę na zbawienną wręcz rolę faktoringu w stymulowaniu płynności finansowej. Zapomina się przy tym, że usługa ta nie cieszy się jednak w Polsce szerokim powodzeniem.

 

 

Bibliografia

Barek A. D. (2015), Konkurencyjność usługi faktoringowej w polskim systemie bankowym, Almanach Polskiego Związku Faktorów, Warszawa.

Bień W. (2018), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.

Czarnecki J. (2016), Faktoring – zalety, wady i koszty, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.

Dulian A. (2005), Faktoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym, „Bank i Kredyt”, Warszawa.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2019 roku, (2021), GUS, Warszawa.

Grabowska M. (2017), Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.

Grzywacz J., Cieplińska D. (2018), Kontrowersje wokół faktoringu, w: red. Grzywacz J., Finanse przedsiębiorstwa możliwości i ograniczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Grzywacz J., Jagodzińska-Komar E. (2021), Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Korenik D. (2007), Faktoring w bankowości. Strategia przyszłości, CeDeWu, Warszawa.

Kreczmańska-Gigol K. (2010), Transaction Valuation Model to Support the Development of Factoring Services on the New Markets “JMFS Journal of Management and Financial Sciences”, vol. III, Issue 3, SGH.

Kreczmańska– Gigol K. (2015), Kryzys płynności w przedsiębiorstwie, w: red. K. Kreczmańska – Gigol, Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie. Difin, Warszawa.

Kreczmańska-Gigol K. (2017), Faktoring jako instrument zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw w Polsce, w: Grzywacz J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa. Przesłanki racjonalnych decyzji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Michaś R., Zalety i wady faktoringu. Czy warto z niego korzystać? https://bankowoscfirmowa.pl/blog/finanse-dla-firm/zalety-i-wady-faktoringu-czy-warto-z-niego-ko-rzystac (25.02.2018)

Piekutowski Ł. (2016), Usługi finansowe szyte na miarę, Biznes Raport. Rynek Faktoringu w Polsce „Gazeta Finansowa”.

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 17,3% r/r do 132,1 mld zł w I–III kw., money.pl, https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pzf-obroty-firm-faktoringowych-wzrosly-o,66,0,2381122.html (22.03.2018)

Sierpińska M., Wędzki D. (2017), Zarzadzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Steć D. (2018), Analiza rynku faktoringowego w Polsce w 2017 roku na podstawie danych o obrotach faktorów, Almanach Polskiego Związku Faktorów, Warszawa.

Szymańska M. (2016), Kompendium wiedzy dla potencjalnego klienta o rzeczywistym koszcie długu, w: T. Biernat (red.), Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, Polski Związek Faktorów, Warszawa.

Zawadzka K. (2018), Polityka kredytowa przedsiębiorstwa produkcyjno– handlowego jednym z instrumentów zarządzania należnościami, w: Grzywacz J., Finanse przedsiębiorstwa możliwości i ograniczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles