DIAGNOZA POTRZEB I OCZEKIWAŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W OBSZARZE JAKOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(9)

Słowa kluczowe:

diagnoza potrzeb i oczekiwań, Narodowy Fundusz Zdrowia, służba zdrowia, strategia

Abstrakt

Celem artykułu była ogólna ocena poziomu opieki zdrowotnej oraz diagnoza potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w tym zakresie. W artykule wykorzystano wyniki badań autorskich Katarzyny Rycharskiej prezentowanych w pracy magisterskiej pt.: Potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej zamieszkującej w subregionie płockim w obszarze jakości służby zdrowia. W badaniu uczestniczyło 100 respondentów zamieszkałych w powiatach: płockim, sierpeckim i gostynińskim. Do zebrania danych wykorzystano sondaż diagnostyczny oraz analizę materiałów wtórnych. W konkluzji sformułowano główny wniosek, iż ogólny poziom opieki zdrowotnej oceniany został jako przeciętny, a badana grupa respondentów oczekuje przede lepszej dostępności do lekarzy specjalistów.

 

Bibliografia

Literatura

Dolnicki B. (2014). Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Wydawnictwo. Wolters Kluwer, Warszawa.

Jagodziński A. (2008). Reformowanie opieki zdrowotnej w Polsce po 1 stycznia 1999 roku. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku – Nauki Ekonomiczne, tom IX.

Jagodziński A. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego. Wydawnictwo NOVUM, Płock.

Kłosowski W., Warda S. (2001). Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego. Wydawnictwo Warda&Kłosowski Consulting, Bielsko - Biała.

Kondratowicz A. (2009). Samorząd lokalny a dobra publiczne - wprowadzenie do badań empirycznych, w: Samorząd lokalny. od teorii do badań empirycznych. J. Kleer (red.). Wydawnictwo. CeDeWu, Warszawa.

Rozwadowski M. (2014). Bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz działania zmierzające do jego poprawy. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje nr 15/2014.

Sosnowska A., Jurek - Stępień S. (2013). Zarządzanie strategiczne. Wybór i realizacja strategii przedsiębiorstwa. Wydawnictwo NOVUM, Płock.

Akty prawne

Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. O powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391).

Inne dokumenty

Strategia Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles