WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA ROZWÓJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE NA PRZYKŁADZIE BANKU PKO BANKU POLSKIEGO

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.36(5)

Słowa kluczowe:

bankowość elektroniczna, bankowość mobilna, płatności bezgotówkowe, Blik

Abstrakt

Cel – Głównym celem artykułu jest analiza i ocena wpływu pandemii SARS-CoV-2 na funkcjonowanie bankowości elektronicznej w Polsce na przykładzie Banku PKO Banku Polskiego.

Metoda badań – W tym celu zbadano aktualną sytuację dotyczącą funkcjonowania bankowości elektronicznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju elektronicznych usług bankowych w Banku PKO Banku Polskim. Do badań wykorzystano modele tendencji rozwojowej (trendu), które zastosowano do prognozowania zmian jakie będą zachodziły na rynku bankowości elektronicznej w Banku PKO Banku Polskim pod koniec 2022 roku oraz roku 2023. Analizę przeprowadzono z użyciem programu STATISTICA 13.3.

Wnioski – Na skutek pandemii COVID-19 wszystkie banki - w tym również Bank PKO Bank Polski - będą musiały w coraz większym stopniu rozwijać swoją infrastrukturę cyfrową oraz wprowadzać innowacje, żeby nadążyć za zmieniającym się stylem życia. W przyszłości stosowanie gotówki będzie ulegać marginalizacji, na rzecz płatności elektronicznych.

Oryginalność/wartość/ implikacje /rekomendacje – Dynamiczny rozwój rynku bankowości elektronicznej zmienia warunki świadczenia elektronicznych usług bankowych, co również może wpływać na efektywność i stabilność funkcjonowania sektora bankowego. Postęp informatyczno-telekomunikacyjny spowoduje, że będą się pojawiać coraz to nowe rozwiązania dotyczące usług bankowych i dzięki temu rozwinie się rynek pieniądza elektronicznego.

Bibliografia

Ayo, Ch.K., Oni, A.A., Adewoye, O.J., Eweoya, I.O. Ibukun, O. (2016), E-banking users’ behaviour: e-service quality, attitude, and customer satisfaction, International Joural of Bank Marketing, 34(3), 347-367. DOI:10.1108/IJBM-12-2014-0175.

Bahar S., Hobikoglu E.(2015), Development of Internet Banking as the Innovative Distribution Channel and Turkey Example, Procedia - Social and Behavioral Sciences 195, 343 – 352. DOI:10.1016/j.sbspro.2015.06.362.

Bhaskara R.B. (2010), Deterministic and stochastic trends in the time series models: A quide for the applied economist, Applied Economics, 42(17), 2193-2202. DOI: 10.1080/00036840701765494.

Borcuch A. (2011), Bankowość elektroniczna w Polsce, Warszawa: CeDeWu.

Brits J.H., Winder C.C.A. (2005), Payments are no free lunch, DNB Occasional Studies, 3(2), De Nederlandsche Bank NV, Amsterdam.

Chmielarz W. (2005), Systemy elektronicznej bankowości, Warszawa: Difin,.

Deb R, Lodh S. (2016), Perception about credit cards, Journal of Commerce & Accounting Research, 5(4), 18-36. https://www.researchgate.net/publication/305702909_Perceptions_about_Credit_Cards.

Feruś A. (2020), Karty płatnicze jako nowoczesne formy rozliczeń pieniężnych w Polsce, In: D. Zarzecki (ed.), Zarządzanie finansami. Analiza finansowa, bankowość, finanse samorządowe (154-163), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Feruś A. (2021), Rynek kart kredytowych w Polsce, In: D. Zarzecki (ed.), Zarządzanie finansami. Narzędzia i kluczowe wyzwania (268-276), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcecińskiego.

Golnik B. (2019), The role of payment cards as a transaction tool in Poland, Economic and Regional studies,12(4), 444-455. DOI: 10.2478/ers-2019-0039.

Hirschman E. C. (2015), Consumer Payment Systems: Conceptual and Empirical Perspectives. In: “Marketing Horizons: A 1980's Perspective”, Springer, 198-203. DOI:10.1007/978-3-319-10966-4_45.

Korzeń K. (2007), Bankowość elektorniczna jako kanał dystrybucji usług bankowych, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Kożliński T. (2014), Bankowość internetowa, Warszawa: CeDeWu.

Polasik M. (2007), Bankowość elektroniczna. Istota – stan – perspektywy, Warszawa: CeDeWu.

Polasik M. (2013), Wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych w Polsce, Copernican Journal of Finance & Accounting, 2(1), 139-152. DOI: 10.12775/CJFA.2013.010.

Ślązak E., Guzek E. (2012), Innowacyjna bankowość internetowa, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-02-09

Numer

Dział

Articles