SKARBOWE OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE W STRUKTURZE AKTYWÓW FINANSOWYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.36(13)

Słowa kluczowe:

obligacje skarbowe, aktywa finansowe, oszczędności, finanse osobiste

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest skarbowym obligacjom oszczędnościowym w Polsce. Jego celem jest analiza rozwoju tego rynku oraz badanie udziału tych instrumentów w strukturze aktywów finansowych gospodarstw domowych w latach 2010 – 2021. Opracowanie powstało w oparciu o wybrane pozycje literatury poświęcone tej tematyce oraz publicznie dostępne dane źródłowe pochodzące z Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego. W artykule zastosowano metodę badań nazywaną analizą danych pierwotnych lub wtórnych (desk research) oraz analizę wybranej literatury przedmiotu. Przeprowadzone badania jednoznacznie pokazują bardzo dynamiczny rozwój rynku skarbowych obligacji oszczędnościowych w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Jednak instrumenty te wciąż nie odgrywają znaczącej roli na rynku finansowym w naszym kraju, a ich udział w strukturze aktywów finansowych gospodarstw domowych kształtuje się na niewielkim poziomie. Artykuł jest wynikiem samodzielnej i oryginalnej pracy badawczej autora, odzwierciedlającej jego zainteresowania naukowe. Według jego najlepszej wiedzy na rynku wydawniczym w Polsce brakuje tego typu analiz.

Bibliografia

Monografie:

Abel A. (1986). The collected papers of Franco Modigliani. The life cycle hypothesis of saving. The MIT PRESS, Chicago.

Keynes J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa.

Kulpaka P. (2013). Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Liberda B. (2000). Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty. Belona, Warszawa.

Friedman M. (1957). A theory of the consumption function. National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, Princeton.

Artykuły w czasopismach:

Dougall H.E. (1953). Savings bonds in personal investment programs (discussion). Journal of Finance, vol. 8, issue 2. doi: 10.2307/2976345

Ofiarski Z. (2019). Issuing of savings treasury bonds In the year 2015 – 2018 and their impact on public debt – legal and financial aspects. Problemy Zarządzania – Management Issues, vol. 17, issue 3. doi: 10.7172/1644-9584.83.5

Pozycje internetowe:

(www1) https://www.bankier.pl/wiadomosc/Obligacje-oszczednosciowe-Skarbu-Panstwa-wrocily-do-lask-Polakow-8297612.html

(www2) https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/krf.html

(www3) https://www.obligacjeskarbowe.pl/

(www4) https://www.gov.pl/web/finanse/obligacje-detaliczne1

(www5) https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie

Raporty i inne dokumenty:

Raport roczny. Dług publiczny 2020 (2021, lipiec). Ministerstwo Finansów. https://www.gov.pl/web/finanse/raporty-roczne2.

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-02-09

Numer

Dział

Articles