FUNKCJONOWANIE MODELI TH/QH NA PRZYKŁADZIE STANU MASSACHUSETTS W USA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.36(7)

Słowa kluczowe:

model helisy, innowacyjność, rozwój, region, wiedza

Abstrakt

W przedstawionym artykule omówione zostały doświadczenia związane z wykorzystaniem modelu potrójnej i poczwórnej helisy w praktyce na przykładzie stanu Massachusetts w USA. Wybór kampusu technologicznego ze stanu Massachusetts wynika z faktu, że był on obok Doliny Krzemowej stanu Kalifornia wzorem dla modeli helikalnych w tym przede wszystkim modelu potrójnej helisy (TH) na bazie którego powstała koncepcja poczwórnej helisy (QH). Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentować jak mechanizmy i instrumenty oraz elastyczne relacje i zadania przypisane poszczególnym ośrodkom potrójnej i poczwórnej helisy determinują poziom rozwoju poszczególnych regionów.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że kluczowe znaczenie dla funkcjonowania modelu QH i rozwoju regionu ma kilka czynników a przede wszystkim występowanie najlepszych uczelni wyższych na świecie lub ścisła współpraca z tymi uczelniami, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa, chęć współpracy ze strony administracji publicznej oraz przemysłu. Ważną rolę pełni również wzajemne zaufanie pomiędzy uczestnikami modelu. Model poczwórnej helisy, w którym występuje równowaga pomiędzy jego elementami jest gwarantem zrównoważonego kontrolowanego rozwoju regionu opartego na innowacjach.

Bibliografia

Cai Y., H. Etzkowitz, Theorizing the Triple Helix model: Past, present, and future, Triple Helix Journal (2020) 1-38, Brill Sense, https://brill.com/view/journals/thj/aop/article-10.1163-21971927-bja10003/article-10.1163-21971927-bja10003.xml [24.02.2021]

Curvelo Magdaniel F. T. J., Technology campuses and cities : A study on the relation between innovation and the built environment at the urban area level, Delft University of Technology, 2016, Architecture and the Built Environment, 2016, https://doi.org/10.7480/abe.2016.12 [28.02.2021]

Etzkowitz H. , Normative change in science and the birth of the Triple Helix, Social Science Information, Nr 50 (3-4) Standford University USA, 2011, s. 549-568. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.893.773&rep=rep1&type=pdf [27.02.2021]

Grodzka E. , Komercjalizacja wiedzy i kształtowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim – model polski i amerykański, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013,T. 50, Nr 5, s. 66.

Nelsen L., The role of research institutions in the formation of the biotech cluster in Massachusetts: The MIT experience. J Commer Biotechnol 11,2005, s. 330–336 (2005), https://doi.org/10.1057/palgrave.jcb.3040134, [28.02.2021]

Rissola G., C. Bevilacqua, B. Monardo, C. Trillo, Place Based Innovation Ecoystems, Boston-Cambrige Innovation District USA, European Comission JRC Technical Report, 2019, s. 33.

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 418.

University Small Business Patent Procedure Act ( Bayh-Dole Act) z 1980 roku https://research.wisc.edu/bayhdole/ [22.03.2021]

chiefexecutive.net/2020-best-worst-for-states-business/ [19.02.2021]

innovation.mit.edu/innovation-infrastructure/ [15.03.2021]

kendallsquare.mit.edu/ [18.03.2021]

pl.qaz.wiki/wiki/Massachusetts [15.12.2020]

www.bloombergquint.com/global-economics/california-massachusetts-rank-as-most-innovative-u-s-states [19.02.2021]

www.census.gov/geographies/reference-files/2010/geo/state-area.html [20.02.2021]

www.census.gov/quickfacts/fact/table/MA/PST045219# [18.02.2021]

www.halvorsondesign.com/university-park-mit [18.03.2021]

www.kiplinger.com/slideshow/investing/t006-s001-millionaires-america-all-50-states ranked/index.html [19.02.2021]

www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/morrill.html [18.03.2021]

www.massport.com/logan-airport/about-logan/airport-statistics/ [18.02.2021]

www.sec.state.ma.us/cis/cismaf/mf2.htm#industrial [18.02.2021]

www.statista.com/statistics/303696/us-fortune-500-companies-by-state/ [13.03.2021]

www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020 [27.02.2021]

www.usnews.com/news/best-states/rankings [19.02.2021]

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-02-09

Numer

Dział

Articles