UBEZPIECZENIE CHOROBOWE W SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.36(9)

Słowa kluczowe:

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, składka, świadczenia

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest wskazanie roli i znaczenia ubezpieczenia chorobowego w systemie ubezpieczeń społecznych, szczególnie w kontekście przychodów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Metoda badań – W opracowaniu dokonano przeglądu literatury przedmiotu, analizy i syntezy omawianych zagadnień oraz analizy danych z raportów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Analiza danych finansowych obejmowała lata 2017-2021 i została przeprowadzona z wykorzystaniem wskaźników struktury i dynamiki.

Wnioski Główne zadanie ubezpieczenia chorobowego, jakim jest zabezpieczenie społeczne w zakresie ryzyka związanego z niezdolnością do pracy, jest realizowane w formie świadczeń t.j. zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek macierzyński i opiekuńczy. Wydatki związane z wypłatą wskazanych świadczeń stanowią tylko około 10% ogółu wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W analizowanym okresie największe wahania wystąpiły w przypadku zasiłku opiekuńczego, co było spowodowane ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19. Przychody FUS, bez wyodrębniania poszczególnych jego funduszy, pochodziły głównie ze składek i w 2021 roku osiągnęły poziom wskaźnika pokrycia wydatków wpływami – 81%.

Bibliografia

Bielawska, K. (2016). Rola pozaskładkowych źródeł w finansowaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 2 (129), dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171444266.

Biernat, P., Gronek, E. (2018). Zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy jako świadczenia pieniężne wypłacane z ubezpieczeń społecznych w ramach ubezpieczenia chorobowego, Rynek-Społeczeństwo-Kultura, nr 2(28), s. 39-43, dostęp: https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK2-2018/RSK2-2018-Biernat_Gronek-Zasilek-macierzynski-oraz-zasilek-opiekunczy-jako-swiadczenia-pieniezne.pdf.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1009, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2022 r., poz. 655).

Ryś, K. (2017). Wybrane problemy ubezpieczenia społecznego z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, Ubezpieczenia społeczne, nr 3, s. 1-17, dostęp: file:///D:/Artyku%C5%82%20do%20NE%202022/5%20-%20Krystian%20Ry%20.pdf

Wypych-Żywicka, A. (2009). Funkcje prawa ubezpieczeń społecznych, (w:) leksykon prawa ubezpieczeń społecznych A. Wypych-Żywicka (red.), Warszawa: C.H. Beck.

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-02-09

Numer

Dział

Articles