CYKLE KONDRATIEWA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ. KRYZYSY XXI WIEKU.

Autor

  • Katarzyna Sujecka

Słowa kluczowe:

cykl Kondratiewa, deformacja cyklu, cykl koniunkturalny

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.32(6)

W czasach recesji gospodarczej poszukiwane są odpowiedzi na pytania dotyczące nadchodzącego kryzysu – jego rozmiarów i potencjalnych skutków. Teorie cykli koniunkturalnych stanowią wyjaśnienie mechanizmów prowadzących do kryzysów. Jednym z głównych cykli koniunkturalnych jest długi cykl Kondratiewa, który może wyjaśniać przyczyny recesji z początków XXIw. Wnioski płynące z obserwacji krótkich i średnich cykli koniunkturalnych po II wojnie światowej, pozwalają przypuszczać, że długie cykle Kondratiewa, również uległy deformacjom. W niniejszym artykule, analizie podlegają długie cykle Kondratiewa po II wojśrednionie światowej. Celem pracy było sprawdzenie, czy w cyklach tych także wystąpiły deformacje. W artykule podjęto również próbę wyjaśnienia stagnacji gospodarki na początku XXIw. w kontekście długich cykli. Kryzys z 2008r. okazał się przełomowym rokiem dla cyklu Kondratiewa. Ponadto efektem pracy jest stwierdzenie odkształceń cyklu dotyczących okresu trwania, amplitudy faz oraz zasięgu.

Bibliografia

Adams Carl, Mouatt Simon. 2010. „The Information Revolution, Information Systems and the 6th Kondratieff Cycle”. Conference Paper: MCIS 2010: 3. http://aisel.aisnet.org/mcis2010/3 (dostęp 14.03.2020)

Brodziński Piotr. 2009. „Kryzys lat 70 – jego przyczyny i skutki”. https://historia.org.pl/2009/04/14/kryzys-lat-70-tych-jego-przyczyny-i-skutki/ (dostęp 15.03.2020)

Coccia Mario. 2010. „The asymmetric path of economics long waves”. Technological Forecasting&

Social Change tom 77:730-738. DOI:10.1016/j.techfore.2010.02.003

Galegatti Marco. 2017. „“Structural” cycles in world economic growth: long waves dating chronology”.

Conference Paper: 66th Annual Meeting of the French Economic Association

Grinin Leonid, Grinin Anton. 2016. „The sixth Kondratieff wave and the cybernetic revolution.”[w:] Globalistics and globalization studies: Global Transformations and Global Future ,

Volgograd: Uchitel Publishing House: 337–355

Hacaga Maciej. 2015. „Baterie wojny. Albo o trzeciej wojnie światowej”. https://wszystkoconajwazniejsze.pl/maciej-hacaga-baterie-wojny/ (dostęp 15.03.2020)

Jorda Oscar, Schularick Moritz, Taylor Alan M.. 2016. „Macrofinancial history and the new business cycle facts”. National Bureau of Economic Research tom 22743, DOI: 10.3386 / w22743

Korotayev Andrey, Tsirel Sergey. 2010. „A spectral analysis of world GDP dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in global economic development and the 2008–2009 economic crisis”. Structure and Dynamics tom 4(1) https://escholarship.org/uc/item/9jv108xp (dostęp 14.03.2020)

Kuźbiel Daniel. 2018. „Analiza krytyczna wybranych teorii cyklu koniunkturalnego” [w:] Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, red. Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz 10-23 Białystok: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Łukasiewicz Juliusz. 1967. Krach na giełdzie. Zarys historii kryzysów ekonomicznych. Warszawa: Wiedza Powszechna

Matkowski Zbigniew.1997. „Problem identyfikacji cykli koniunkturalnych”. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, tom 51:13-39

Mizen Paul. 2008. „The Credit Crunch of 2007-2008: A Discussion of the Background, Market Reactions and Policy Responses”. Federal Reserve Bank of St. Louis Review 90(5):531-67

Morawski Wojciech. 2003. Kronika kryzysów gospodarczych. Warszawa : Trio

Neofidow Leo, Neofidow Simone. 2014. „The sixth Kondratieff. The new long wave in global economy”. Sankt Augustin: CreateSpace Independent Publishing Platform

Pancer-Cybulska Ewa.2018. „Działania UE wobec krajów dotkniętych kryzysem fiskalnym”.

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 347: 9-21

Pielach Michał. 2015. „Idzie kolejna zima gospodarcza”, Obserwator finansowy 4 https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendygospodarcze/idzie-kolejna-gospodarcza-

zima/ (dostęp 12.03.2020)

Rothbard Murray. 1984. „The Kondratieff Cycle: Real or Fabricated?”. Investment Insights: 7-8

Salameh Mamdouh. 2001. „The third oil crisis?”. Survival, 43/3: 129-144. DOI: 10.1080/00396330412331344158

Stopka Michał. 2016. „Cykl Kondratiewa a granice kreowania długów”/www.michalstopka.pl/krach-i-wojna-piecdziesiecioletni-cykl-kondratiewa-a-granice-kreowania-dlugow (dostęp 25.01.2020)

Szymanik Ewa, Zyguła Andrzej. 2009. Cykliczne wahania aktywności gospodarczej. s 9-25, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM

Zelek Aneta. 2018. „Kryzysy były, są i będą! – o przesłankach kolejnego kryzysu gospodarczego”. Firma i Rynek tom 54: 5-19

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-28

Numer

Dział

Articles