DIAGNOZA KONDYCJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJI PRZY WYKORZYSTANIU ANALIZY SWOT – TOWNS NA PRZYKŁADZIE UCZELNI WYŻSZEJ „X”

Autor

  • Andrzej Jagodziński Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk Społecznych https://orcid.org/0000-0001-9003-5554
  • Mariola Szewczyk-Jarocka Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk Społecznych https://orcid.org/0000-0001-9048-9513
  • Piotr Uździcki Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk Społecznych
  • Sylwia Lipińska Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk Społecznych

Słowa kluczowe:

uczelnia wyższa, analiza strategiczna, szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony, otoczenie organizacji

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.32(7)

Celem artykułu było podjęcie próby dotyczącej diagnozy kondycji wewnętrznej Uczelni Wyższej „X” przy wykorzystaniu analizy SWOT – TOWS, wskazując na silne i słabe strony prowadzonej działalności, a także określając szanse i zagrożenia, mogące pojawić się w jej otoczeniu zewnętrznym. W wyniku analizy, Autorzy doszli do wniosku, że badana organizacja powinna przyjąć strategię działania opierającą się na jej mocnych stronach i szansach. Kombinacja ta otrzymała najwyższy wynik pod względem sumy interakcji i sumy iloczynów. Uzyskane wyniki zbiorcze upoważniają również do wniosku, że najbardziej pożądanym wariantem rozwoju dla Uczelni Wyższej X jest przyjęcie strategii agresywnej.

Bibliografia

Bednarz P., Analiza miejsca firmy spin off w łańcuchu wartości. Planowanie strategiczne [w:] Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off na podbudowie szkoły wyższej, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.

Kowal W., Opracowanie strategii marketingowej [w:] Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Lake N., Planowanie strategiczne w firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

Michalak A., Techniki analizy SWOT stosowane w ocenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i doborze strategicznym, „Zeszyt Naukowy – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu” 2007 nr 13.

Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Sosnowska A. Jurek – Stępień S., Zarządzanie strategiczne – wybór i realizacja strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo NOVUM, Płock 2013.

Tesławski M., Projektowanie strategii marki, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2018.

Trzciński R., Zagraniczni studenci – czy potencjalni uczestnicy polskiego rynku pracy? [w:] Konieczna-Sałamatin J. (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy, Wyd. iSEE i Fundacja „Nasz Wybór”, Warszawa 2015.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-28

Numer

Dział

Articles