ZARZĄDZANIE PERSONELEM MIĘDZYNARODOWYM W FIRMIE FAST SERVICE ORAZ OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW WOBEC PRACODAWCY W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

Autor

  • Wojciech Rosiński Absolwent kierunku Ekonomia II Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(8)

Słowa kluczowe:

zarządzanie, personel, pracownik, pracodawca, oczekiwania

Abstrakt

W artykule poddano analizie zagadnienie związane z zarządzaniem personelem i oczekiwaniami pracowników wobec pracodawcy. Pomogło w tym przeprowadzenie ankiety w firmie w której autor jest zatrudniony. W poszczególnych rozdziałach scharakteryzowano szczegółowe pojęcia związane z tematem pracy, a w ostatnim opisano zebrane wyniki badań na podstawie przeprowadzonych ankiet pracowników i pracodawcy. Ankiety zawierały niezbędne pytania i spostrzeżenia które pomogły w ustaleniu, iż czynniki uważane przez zarząd za czynniki kluczowe wpływające na satysfakcję i chęć pracy pracowników nie są równe zdaniu pracowników. Zdanie pracowników jest sprzeczne. Oczekują oni zmian w firmie i wdrożenia w niej wszystkich wartości, które będą nie tylko uważane za wpływające na ich satysfakcję w pracy przez zarząd.

Bibliografia

 B. Gliński, Mała encyklopedia ekonomiczna, Warszawa 1974, s. 929

 T. Pszczołowski., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 288

 R. W. Griffin., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 6

 J. Zieleniewski., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN 1960, s.477

 K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s.18

 B. R. Kuc, Zarządzanie doskonałe: poszukiwanie przenikliwości, Wydawnictwo Menedżerskie, Warszawa 2008, s. 56

 Art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.)

 Art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.)

 U. Jackowiak, Prawo pracy. Zarys instytucji., Wydawnictwo WSAIB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia 2011, s. 56-61

 U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, Prawo pracy. Podręcznik dla studentów praw, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 310-328

 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy - metody., Wyd. PWE, Warszawa 2003, s. 153.

 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Wyd. PWE, Warszawa 2004, s.17

 M. Przybysz, E. Kowalska, M. Michałowska, Przewodnik do zarządzania kompetencjami, Wyd. Agencja Rozwoju Pomorza S. A., Gdańsk, 2014

 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka., Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006, s.21

 A. Jagodziński, Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów wyższych uczelni., Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, Tom XVII, 2013, s. 90

 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Wyd. PWE, Warszawa 2004, s.19

 A. Jagodziński, Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów wyższych uczelni., Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, Tom XVII, 2013, s. 91-93

 M. W. Kopertyńska, K. Kmiotek, Oczekiwania pracowników pokolenia Y wobec pracodawców i przełożonych – doświadczenia badawcze, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 349, 2014, s. 187.

 A. Bodak, M. Gableta, Oczekiwania pracowników związane z bezpiecznym funkcjonowaniem w środowisku pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i zarządzanie z. 83, 2015, s. 49.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie,

https://sjp.pwn.pl/slowniki/personel.html,

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-przestrzegac-praw-pracowniczych/kto-moze-byc-pracownikiem-a-kto-pracodawca

https://mfiles.pl/pl/index.php/Pracownik

https://mfiles.pl/pl/index.php/Pracodawca

http://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/oczekiwania-wobec-pracodawcy-na-czym-zalezy-pracownikom_pr-2786.html

 J. Gajda, Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 491, 2017, s.168

https://poradnikpracownika.pl/-pracodawca-jaki-powiniwn-byc-i-za-co-go-cenimy

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles