ROLA CASH POOLINGU W KSZTAŁTOWANIU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GRUPACH KAPITAŁOWYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(13)

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena oraz analiza efektywnego zarządzania płynnością finansową grup kapitałowych, które korzystają z usługi cash pooling. Została przedstawiona istota konsolidacji sald spółek w oparciu o grupę kapitałową, gdzie wskazane zostały liczne korzyści płynące z jej zastosowania W pierwszej kolejności opisano różnorodność definicji oraz zadania i funkcje uczestników biorących udział w tym systemie. Podkreślono, że szczególną rolę odgrywa tutaj pool leader, który koordynuje cały proces. Następnie przedstawiono model finansowy, który uwzględnił dwa przypadki: zastosowanie usługi cash poolingu oraz nie wykorzystanie tej usługi w grupie kapitałowej. Zwrócono uwagę na rodzaje cash poolingu (cash pooling rzeczywisty i wirtualny) i podkreślono, że nadal cash pooling rzeczywisty (fizyczny) jest najbardziej popularną odmianą. Na końcu przedstawione zostały korzyści wynikające z zastosowania tej usługi np. redukcja kosztów oraz bardziej efektywne użytkowanie dostępnych zasobów w przedsiębiorstwie. Z drugiej strony zwrócono uwagę na istniejące bariery wejścia.

Bibliografia

Chorowska-Kasperlik E. (2015), Cash pooling w grupie kapitałowej – wybrane aspekty podatkowe, „Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2015.

Dąbrowska M. (2010), Usługa cash pool – efektywne zarządzanie wspólną płynnością finansową w grupie kapitałowej, w: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa.

Gajewski D. (2013), Cash pooling – aspekty podatkowe, „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej” 2013, nr 1-2.

Grabowska M. (2012), Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.

Grzywacz J., Lipski M. (2008), Cash pooling jako instrument efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, Zeszyt Naukowy 89, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa.

Grzywacz J. (2016), Skuteczność systemów cash pooling w zarządzaniu środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XXIII.

Grzywacz J., Jagodzińska-Komar E. (2021), Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Kreczmańska-Gigol K. (2010), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.

Nawrocki M. (2018), Cash pooling w grupie kapitałowej, w: Finanse przedsiębiorstwa. Możliwości i ograniczenia finansowe, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Panfil M., (2008) Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Struktura przypadków, Difin, Warszawa.

Paraszczuk P. (2015), Rola cash poolingu w efektywnym zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ, w: Finanse przedsiębiorstwa. Decyzje i efekty, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Rymarczyk J. (2018), Cash pooling jako metoda optymalizacji przepływów finansowych w korporacjach finansowych, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Łódź – Warszawa.

Wiatr M. (2015), Bankowość korporacyjna, Difin, Warszawa.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles