Kontakt

Redakcja czasopisma
„Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
ul. Gałczyńskiego 28
09-400 Płock
strona internetowa: rtnp.mazowiecka.edu.pl
e-mail: rtnp@mazowiecka.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Andrzej Kansy

Wsparcie techniczne

Mateusz Przybylski