Kontakt

Akademia Mazowiecka w Płocku
Pl. Dąbrowskiego 2
09-402 Płock
website: rtnp.mazowiecka.edu.pl
e-mail: rtnp@mazowiecka.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Andrzej Kansy

Wsparcie techniczne

Mateusz Przybylski