Kontakt

Masovian State University in Płock
Faculty of Humanities and Information Technology Sciences
Gałczyńskiego 28 St.
09-400 Płock
website: rtnp.mazowiecka.edu.pl
e-mail: rtnp@mazowiecka.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Andrzej Kansy

Wsparcie techniczne

Mateusz Przybylski