Rada Naukowa

prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner (Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie, Polska) - Przewodniczący Rady Naukowej

prof. Jose Manuel Chillon Lorenzo (Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania),

prof. dr. Stefan Garsztecki (Technische Universität Chemnitz, Niemcy),

prof. Sonja Mei Tin Huang (Fu Jen Catholic University, Tajwan),

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kruszewski (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Polska),

prof. dr hab. Henryk Malewski (Litwa),

dr Arkadiusz Meller (Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie, Polska),

prof. nadzw. dr hab. Ivan Monolatii (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyki w Iwano-Frankowsku, Ukraina),

prof. nadzw. dr hab. Alena Novotna (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja)

dr Zbigniew Ptasiewicz (Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie, Polska),

prof. Michaił Rożkow (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Jarosławiu, Rosja),

prof. ndzw. dr hab. Sebastian Skuza (Uniwersytet Warszawski, Polska)

prof. Anne White (University College London, Wlk. Brytania)