Rada Naukowa

Przewodniczący: Leszek Zygner (Polska)

Członkowie: Daniel Brzeziński (Polska), Stefan Garsztecki (Niemcy), Jose Manuel Chillon Lorenzo (Hiszpania), Zbigniew Kruszewski (Polska), Henryk Malewski (Litwa), Arkadiusz Meller (Polska), Ivan Monolatii (Ukraina), Zbigniew Ptasiewicz (Polska), Michaił Rożkow (Rosja), Sebastian Skuza (Polska), Witold Stankowski (Polska), Anne White (Wielka Brytania), Remigiusz Wiśniewski (Polska)