Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny / Chief Editor: Andrzej Kansy

Sekretarz redakcji / Editorial Secretary: Agnieszka Kaczmarczyk

Redaktorzy tematyczni / Thematic Editors

Grzegorz Radomski: nauki o polityce i administracji

Zbigniew Siemiątkowski: nauki o polityce i administracji

Marcin Polakowski: nauki o polityce i administracji

Karolina Burno-Kaliszuk: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Daniel Brzeziński: nauki o kulturze i religii

Tomasz Piekarski: historia

Michał Nowosielski: nauki socjologiczne

Ewa Wiśniewska: pedagogika

Agnieszka Grażul-Luft: językoznawstwo

Paweł Kaczmarczyk: ekonomia

Marcin Lutomierski: filologia

Łukasz Perlikowski: filozofia

Paweł Kaczmarczyk: redaktor statystyczny

Joanna Banasiak: redaktor językowy (j. polski)

Ewa Chojnacka: redaktor językowy (j. angielski)

Aneta Dłutek: redaktor językowy (j. angielski)

Studentki filologii angielskiej współpracujące w ramach praktyk zawodowych:

Dorota Bizik, Katarzyna Michalik