Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny / Chief Editor: Andrzej Kansy (Akademia Mazowiecka w Płocku)

Sekretarz redakcji / Editorial Secretary: Agnieszka Kaczmarczyk (Akademia Mazowiecka w Płocku)

Redaktorzy tematyczni / Thematic Editors

Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) : nauki o polityce i administracji

Zbigniew Siemiątkowski (Uniwersytet Warszawski): nauki o polityce i administracji

Karolina Burno-Kaliszuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) : nauki o komunikacji społecznej i mediach

Wojciech Góralski (Akademia Mazowiecka w Płocku): nauki o rodzinie 

Daniel Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): nauki o kulturze i religii

Tomasz Piekarski (Archiwum Państwowe w Płocku): historia

Michał Nowosielski (Akademia Mazowiecka w Płocku): nauki socjologiczne

Ewa Wiśniewska (Akademia Mazowiecka w Płocku) : pedagogika

Agnieszka Grażul-Luft (Akademia Mazowiecka w Płocku): językoznawstwo

Paweł Kaczmarczyk (Akademia Mazowiecka w Płocku): ekonomia

Marcin Lutomierski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): filologia

Łukasz Perlikowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): filozofia

Paweł Kaczmarczyk (Akademia Mazowiecka w Płocku): redaktor statystyczny

Joanna Banasiak (Książnica Płocka): redaktor językowy (j. polski)

Ewa Chojnacka (Akademia Mazowiecka w Płocku): redaktor językowy (j. angielski)

Aneta Dłutek (Akademia Mazowiecka w Płocku): redaktor językowy (j. angielski)