Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny Czasopisma

dr hab. n. med. Maciej Słodki, prof. uczelni (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

Sekretarz Redakcji Czasopisma

dr Andrzej Kansy (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

 

Redaktorzy Tematyczni

prof. nadzw. dr hab. Daniel Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – teologia

dr Paweł Kaczmarczyk (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku) – ekonomia

dr Andrzej Kansy (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku) – nauki o komunikacji i mediach

dr Marcin Lutomierski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – filologia

prof. nadzw. dr hab. Michał Nowosielski (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku) – nauki socjologiczne

prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – nauki o polityce i administracji, historia

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Siemiątkowski (Uniwersytet Warszawski) – nauki o polityce i administracji

prof. nadzw. dr hab. Ewa Wiśniewska (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku) – pedagogika


Redaktor Statystyczny

dr Marcin Polakowski (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

 

Redaktorzy Językowi

mgr Joanna Banasiak (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

dr Ewa Chojnacka (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)