Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Sekretarz redakcji: dr Andrzej Kansy, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

 

Redaktorzy tematyczni

prof. dr hab. Grzegorz Radomski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: nauki o polityce i administracji

dr hab. Daniel Brzeziński, prof. ucz., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: teologia

dr hab. Michał Nowosielski, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: nauki socjologiczne

dr hab. Zbigniew Siemiątkowski, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski: nauki o polityce i administracji

dr hab. Ewa Wiśniewska, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: pedagogika

dr Agnieszka Grażul-Luft, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: językoznawstwo

dr Marcin Lutomierski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: filologia

dr Paweł Kaczmarczyk, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: ekonomia

dr Łukasz Perlikowski, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: nauki o komunikacji społecznej i mediach

dr Tomasz Piekarski, Towarzystwo Naukowe Płockie: historia

 

dr Marcin Polakowski, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: redaktor statystyczny

mgr Joanna Banasiak, Towarzystwo Naukowe Płockie: redaktor językowy (j. polski)

dr Ewa Chojnacka: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: redaktor językowy (j. angielski)

dr Aneta Dłutek, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: redaktor językowy (j. angielski)