Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

Sekretarz redakcji 

dr Andrzej Kansy (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

 

Redaktorzy tematyczni

Daniel Brzeziński: teologia

Michał Nowosielski: nauki socjologiczne

Grzegorz Radomski: nauki o polityce i administracji

Zbigniew Siemiątkowski: nauki o polityce i administracji

Ewa Wiśniewska: pedagogika

Agnieszka Grażul-Luft: językoznawstwo

Paweł Kaczmarczyk: ekonomia

Marcin Lutomierski: filologia

Tomasz Piekarski: historia

Łukasz Perlikowski: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Ewa Wiśniewska: pedagogika


Redaktor statystyczny

dr Marcin Polakowski (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

 

Redaktorzy językowi

Joanna Banasiak: redaktor językowy (j. polski)

Ewa Chojnacka: redaktor językowy (j. angielski)

Aneta Dłutek: redaktor językowy (j. angielski)

Studenci filologii angielskiej Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku współpracujący w ramach praktyk zawodowych: Łukasz Burny, Mateusz Łukasik, Natalia Sikorska