Autorzy

2021

Joanna Banasiak, Między słowami. Biblioteka Powiatowa w Płocku (1946-1975) w kronikarskim zapisie, Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku

Kamil Bradliński, Kształtowanie się stanów społecznych w dawnej Polsce

Jarosław Chrobot, Rozwijanie wartości patriotycznych wśród młodzieży, Centrum Naukowo-Biznesowe „Feniks”

Piotr Maciej Dziembowski, Spis rzeczy pozostałych po śmierci Jana Antoniego Radomickiego, wojewody inowrocławskiego z 26 czerwca 1738 roku, Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu

Wojciech Jerzy Górczyk, Linia obrony w lasach opinogórskich w świetle sprawozdań oficerów polskich z walk obronnych 1939 r. Obraz po bitwie pod Mławą, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Zbigniew Klimiuk, Główne założenia i tezy szkoły monetarystycznej w ekonomii, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Marta Lipnicka, Artur Lipnicki, Methods for creating animations based on physical phenomena in JavaScript, Uniwersytet Łódzki

Władimir Pasicznik, Edward Wilczkowski, Dylematy współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego na Ukrainie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wołyński Uniwersytet Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki (Ukraina)

Witold Rakowski, Zmiany w liczbie ludności województwa mazowieckiego na tle innych regionów w latach 1999-2018

Henryk Seweryniak, Interpretacja hermeneutyczno-narracyjna dzieł filmowych. Kilka uwag z zakresu metodyki, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Marian Zdzisław Stepulak, Znaczenie asertywności w działalności zawodowej psychologa, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Anna Maria Stogowska, Kolekcja Gustawa Zielińskiego (1809-1881) w zbiorach Biblioteki

Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Agnieszka Szczepaniak-Olejniczak, Gesty magiczne i rytualne. Przykłady gestów emblematycznych używanych w wybranych krajach Europy, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Magdalena Wędzińska, Attitudes Towards Disabled People from Ancient to the Present

Times and inclusive education system in Poland, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Anne White, Płock as a city of ‘immigration’ and ‘emigration’ in 2019, University College London

Anastazja Wilczkowska, Teoretyczne podstawy kompetencji zawodowych nauczycieli

muzyki w edukacji szkolnej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Karolina Wodecka, Egzystencjalny wymiar pojmowania kategorii zła, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Krzysztof Woźniakowski, Działalność Związku Zawodowego Literatów Polskich w okresie

międzywojennym i w latach II wojny światowej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (prof. em.)

Zdzisław Jan Zasada, Wizerunek orła oraz inne znaki stosowane w strażach pożarnych

od chwili ich powstania do czasów współczesnych

Grzegorz Gołębiewski, Krzysztof Kłodawski, Ewangelicy na terenie województwa/

guberni płockiej w latach 1815 - 1914, wyd. Książnica Płocka im. W. Broniewskiego, Płock 2021, ss. 362,  Towarzystwo Naukowe Płockie

Andrzej Kansy, Tomasz Mielczarek, Medioznawstwo polskie. Ludzie – instytucje – nauka, Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2021, ss. 262,  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Henryk Seweryniak, Miejsce, które ratuje. Prostota franciszkańska i rokokowa

ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą, red. nauk. Michał Wardzyński, Wydawnictwo Nertion, Warszawa 2020, ss. 364 (rozmiary 205 x 290 mm),  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Sebastian Dymek, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nauczyciel wobec

współczesnych wyzwań pod hasłem Nauczyciel wobec nowych technologii, mediów społecznościowych i zdalnego nauczania. Płock, 21 października 2021 r., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Andrzej Kansy, Antoni Rajkiewicz (1922-2021) – uczony i mentor, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Henryk Seweryniak, Pontificale Plocense I – odzyskany skarb z czasów, „Kiedy katedry

były białe, a filozofowie jaśni”, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Maciej Słodki, Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany Konferencja Naukowa

z okazji 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock, 17 września 2021 r., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

2020

Jūratė Butvilė, Tomas Butvilas, Maciej Kołodziejski, Business inside within pandemic: theoretical considerations, Vilnius Business College, Vilnius, (Litwa);

Head of the Department of Business and Economics; Vilnius Business College, Vilnius (Litwa); Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karol Dąbrowski, Kolno i Kurpiowszczyzna w „Dziennikach” Michała Römera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Andrzej Dorobek, John Lennon – człowiek i artysta niespełniony?, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Piotr Maciej Dziembowski, Umowa dzierżawy ceł królewskich podstolego bracławskiego Macieja Józefa Dziembowskiego z 1750 roku, Towarzystwo Genealogiczno-Heladyczne w Poznaniu

Iwona Grodź, Człowiek i natura. Kilka uwag o Pokoju saren Lecha Majewskiego (1997), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Damian Kasprzyk, Koncepcja regionalizmu elementarnego, Uniwersytet Łódzki

Zbigniew Klimiuk, Etapy na drodze do całkowitej wymienialności lira włoskiego w okresie 1945-1958, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Татьяна Сергеевна Колышницына, Развитие методов обучения иностранным языкам, Miejska Placówka Oświatowa „Szkoła średnia nr 80 z pogłębioną nauką języka angielskiego” w Jarosławiu, Federacja Rosyjska

Zbigniew Kruszewski, Towarzystwo Naukowe Płockie w dwusetlecie założenia, Towarzystwo Naukowe Płockie

Zofia Hanna Kuźniewska, Zarys działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku na tle kształtowania się przepisów o wychowaniu i nauczaniu osób niepełnosprawnych umysłowo, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Димитрий Сергеевич Молоков, Красноставская учительская семинария в «русской Атлантиде», Jarosławski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. K.D. Uszyńskiego w Jarosławiu, Federacja Rosyjska

Krzysztof Prętki, Polityka kulturalna w polskiej myśli politycznej po 1989 roku na przykładzie

programów partii i ugrupowań politycznych w wyborach parlamentarnych 1991 roku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Grzegorz Radomski, Sylwia Łukasik-Gębska, Problematyka reform oświaty i wychowania w latach 70. i jej reperkusje w prasie Stowarzyszenia PAX, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Witold Rakowski, Wieś płocka. Od rolniczej do wielofunkcyjnej, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe

Marian Zdzisław Stepulak, Honor i godność zawodowa w pracy psychologa, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Anna Maria Stogowska, Patriotyczny obowiązek – organizacja szkolnictwa polskiego

Agnieszka Szczepaniak-Olejniczak, Między słowem a gestem, czyli o niespójnościach między werbalną a niewerbalną warstwą wypowiedzi oraz o tak zwanych niewerbalnych sygnałach kłamstwa, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Magdalena Wędzińska, Co jest ważne dla młodzieży? O preferencjach i roli wartości w życiu uczniów szkół ponadpodstawowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Karolina Wodecka, Eurazjatyzm i Narodowy Bolszewizm we współczesnej Rosji, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Krzysztof Woźniakowski, Po podziale czasopisma: „Przyjaciel Młodzieży” i „Przyjaciel Dzieci”

w ostatnich miesiącach przedwojennych (styczeń – lipiec 1914), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Zdzisław Jan Zasada, Medale, odznaki i oznaki straży pożarnych nadawane w latach 1896–1939

Piotr Gołdyn, Arkadiusz Meller, Wybory do Sejmu Ustawodawczego na Mazowszu Płockim,

Sofia 2020, ss. 310, il. 449, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Grzegorz Gołębiewski, Ks. Andrzej Zakrzewski, Sieć Ochotniczych Straży Pożarnych w Diecezji

Płockiej. Stan na dzień 1 grudnia 2019 r., wyd. Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2020, ss. 417, Towarzystwo Naukowe Płockie

Stanisław Pawlak, Benedykt Polak i jego wyprawa do Mongolii, Towarzystwo Naukowe Płockie Oddział w Łęczycy

Kamila Zdanowicz-Kucharczyk, Telekonferencja w edukacji streetworkerów – polsko-szwedzkie doświadczenia, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku