Lista recenzentów

Lista recenzentów w 2020 roku

Prof. dr hab. Witold Stankowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Witold Wojdyło, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. ucz., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Beata Cieśleńska, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. ucz., Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Dr hab. Zofia Kuźniewska, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr hab. Lidia Marszałek, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr hab. Michał Nowosielski, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr hab. Wojciech Michał Piasek, prof. ucz., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Bogusław Pytlik, prof. ucz., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Paweł Tański, prof. ucz., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Ewa Wiśniewska, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. ucz., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Agnieszka Głowala, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Grzegorz Gołębiewski, Towarzystwo Naukowe Płockie

Dr Agnieszka Grażul-Luft, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Andrzej Jagodziński, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Jakub Ligor, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Łukasz Perlikowski, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Tomasz Piekarski, Archiwum Państwowe w Płocku

Dr Leszek Pruszkowski, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Bartłomiej Różycki, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Anna Suwalska-Kołecka, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Lista recenzentów w 2019 roku
dr hab. Łukasz Dominiak, prof. uczelni (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Lista recenzentów w 2018 roku
prof. zw. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
prof. zw. dr hab. Adam Wielomski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. dr hab. prof. nadzw. Witold Kujawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernia w Toruniu
dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Rafał Majzner, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab., prof. SGH, Bogusław Pytlik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab., prof. ndzw., Piotr Stachowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab., prof. UJK, Ilona Żeber-Dzikowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Łukasz Dominiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Arkadiusz Fordoński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
dr Grzegorz Gołębiewski, Towarzystwo Naukowe Płockie
dr Arleta Hrehorowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Paweł Kaczmarczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
dr Arkadiusz Meller, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
dr Tomasz Piekarski, Archiwum Państwowe w Płocku

Lista recenzentów w 2017 roku
prof. zw. dr hab. Jerzy Damrosz, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Gretkowski, Katolίcka univerzita v Ružomberku Słowacja
prof. zw. Jerzy Małłek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. zw. dr hab. Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN
prof. zw. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. zw. dr hab. Antoni Rajkiewicz, Uniwersytet Warszawski
prof. zw. dr hab. inż. Daniela Żuk, Politechnika Warszawska
dr hab. prof. SWPS Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Uniwersytet SWPS w Warszawie
dr hab. prof. UW Marcin Dyl, Uniwersytet Warszawski
dr hab. prof. UwB Krzysztof Filipow, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Mirosław Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. prof. AH Maciej Kołodziejski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
dr hab. prof. UKW Radosław Krajewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. inż. prof. SWPW Zbigniew Kruszewski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
dr hab. prof. KSW Stanisław Kunikowski, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
dr hab. prof. PWSZ w Płocku Zofia Kuźniewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
dr hab. prof. UŁ Andrzej Lech, Uniwersytet Łódzki
dr hab. prof. SGH Bogusław Pytlik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. prof. UMK Grzegorz Radomski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. prof. nzw. Anna Maria Stogowska
dr hab. inż. prof. SWPW Remigiusz Wiśniewski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
dr hab. prof. SGH Izabela Zawiślińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. prof. nzw. Leszek Zygner, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
dr hab. Krzysztof Ćwikliński, Georg-August-Universität Göttingen (Niemcy)
dr hab. Marcin Kępiński, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Mirosław Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Jacek Romanek, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
dr hab. Adam Szafrański, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Paweł Tański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
doc. dr Wiesław Koński, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
doc. dr Robert Żak, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
dr Konrad Buczkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN
dr Krzysztof Buczkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
dr Grzegorz Gołębiewski, Towarzystwo Naukowe Płockie
dr Małgorzata Kamińska, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
dr Władysław Kubiak, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
dr Arkadiusz Lewandowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
dr Marcin Lutomierski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Tomasz Piekarski, Archiwum Państwowe w Płocku
dr Jarosław Płachecki, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach