Lista recenzentów

Lista recenzentów w 2021 roku

prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Grzegorz Radomski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Witold Wojdyło, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

dr hab. Daniel Brzeziński, prof. ucz., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tomas Butvilas, MeD, PhD, Associate Professor, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

dr hab. Krzysztof Ćwikliński

dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. ucz., Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

dr hab. Andrzej Kansy, prof. ucz., Towarzystwo Naukowe Płockie

dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. ucz., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Lidia Marszałek, prof. ucz., Towarzystwo Naukowe im. Franciszka Salezego

dr hab. Michał Nowosielski, prof. ucz., Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Bogusław Pytlik, prof. ucz., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Radosław Sioma, prof. ucz. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Dariusz Wardowski, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki

dr hab. Ewa Wiśniewska, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

dr hab. Remigiusz Wiśniewski, prof. ucz., Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. ucz., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Grzegorz Gołębiewski, Towarzystwo Naukowe Płockie

dr Karol Dąbrowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Damian Kasprzyk, Uniwersytet Łódzki

dr Jakub Ligor, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

dr Marcin Lutomierski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Anna Nowacka, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

dr Łukasz Perlikowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Tomasz Piekarski, Archiwum Państwowe w Płocku

dr Beata Płaczkiewicz, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

dr Agnieszka Rumianowska, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

dr Tomasz Stolarczyk, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Lista recenzentów w 2020 roku

Prof. dr hab. Witold Stankowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Witold Wojdyło, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. ucz., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Beata Cieśleńska, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. ucz., Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Dr hab. Zofia Kuźniewska, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr hab. Lidia Marszałek, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr hab. Michał Nowosielski, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr hab. Wojciech Michał Piasek, prof. ucz., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Bogusław Pytlik, prof. ucz., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Paweł Tański, prof. ucz., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Ewa Wiśniewska, prof. ucz., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. ucz., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Agnieszka Głowala, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Grzegorz Gołębiewski, Towarzystwo Naukowe Płockie

Dr Agnieszka Grażul-Luft, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Andrzej Jagodziński, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Jakub Ligor, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Łukasz Perlikowski, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Tomasz Piekarski, Archiwum Państwowe w Płocku

Dr Leszek Pruszkowski, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Bartłomiej Różycki, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Dr Anna Suwalska-Kołecka, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Lista recenzentów w 2019 roku
dr hab. Łukasz Dominiak, prof. uczelni (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Lista recenzentów w 2018 roku
prof. zw. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
prof. zw. dr hab. Adam Wielomski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. dr hab. prof. nadzw. Witold Kujawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernia w Toruniu
dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Rafał Majzner, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab., prof. SGH, Bogusław Pytlik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab., prof. ndzw., Piotr Stachowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab., prof. UJK, Ilona Żeber-Dzikowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Łukasz Dominiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Arkadiusz Fordoński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
dr Grzegorz Gołębiewski, Towarzystwo Naukowe Płockie
dr Arleta Hrehorowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Paweł Kaczmarczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
dr Arkadiusz Meller, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
dr Tomasz Piekarski, Archiwum Państwowe w Płocku

Lista recenzentów w 2017 roku
prof. zw. dr hab. Jerzy Damrosz, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Gretkowski, Katolίcka univerzita v Ružomberku Słowacja
prof. zw. Jerzy Małłek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. zw. dr hab. Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN
prof. zw. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. zw. dr hab. Antoni Rajkiewicz, Uniwersytet Warszawski
prof. zw. dr hab. inż. Daniela Żuk, Politechnika Warszawska
dr hab. prof. SWPS Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Uniwersytet SWPS w Warszawie
dr hab. prof. UW Marcin Dyl, Uniwersytet Warszawski
dr hab. prof. UwB Krzysztof Filipow, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Mirosław Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. prof. AH Maciej Kołodziejski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
dr hab. prof. UKW Radosław Krajewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. inż. prof. SWPW Zbigniew Kruszewski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
dr hab. prof. KSW Stanisław Kunikowski, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
dr hab. prof. PWSZ w Płocku Zofia Kuźniewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
dr hab. prof. UŁ Andrzej Lech, Uniwersytet Łódzki
dr hab. prof. SGH Bogusław Pytlik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. prof. UMK Grzegorz Radomski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. prof. nzw. Anna Maria Stogowska
dr hab. inż. prof. SWPW Remigiusz Wiśniewski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
dr hab. prof. SGH Izabela Zawiślińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. prof. nzw. Leszek Zygner, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
dr hab. Krzysztof Ćwikliński, Georg-August-Universität Göttingen (Niemcy)
dr hab. Marcin Kępiński, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Mirosław Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Jacek Romanek, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
dr hab. Adam Szafrański, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Paweł Tański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
doc. dr Wiesław Koński, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
doc. dr Robert Żak, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
dr Konrad Buczkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN
dr Krzysztof Buczkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
dr Grzegorz Gołębiewski, Towarzystwo Naukowe Płockie
dr Małgorzata Kamińska, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
dr Władysław Kubiak, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
dr Arkadiusz Lewandowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
dr Marcin Lutomierski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Tomasz Piekarski, Archiwum Państwowe w Płocku
dr Jarosław Płachecki, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach