Bazy indeksacyjne

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej wartość artykułu opublikowanego na łamach czasopisma wynosi 5 punktów

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

- Arianta

- BazHum

- CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

- ICI Journals Master List (ICV 2019: 73.84; ICV 2018: 72.76; ICV 2017: 48.22; ICV 2016: 44.19; ICV 2015: 55.63; ICV 2014: 56.37; ICV 2013 4.61)

- PBN – Polska Bibliografia Naukowa

- RINC