Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszony artykuł nie był wcześniej opublikowany w żadnym innym czasopiśmie naukowym lub pracy zbiorowej.
  • Zgłoszony artykuł został przygotowany w formacie .doc lub docx.
  • Zgłoszony artykuł jest zgodny z wymogami edytorskimi obowiązującymi w niniejszym czasopiśmie
  • Przesyłając artykuł autor akceptuje politykę prywatności stosowaną w niniejszym czasopiśmie.

Polityka prywatności

Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku:

- respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników;

- podejmuje  wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników przed dostępem osób trzecich;

- zbiera dane podawane przez czytelników podczas współpracy;

- może kontaktować się użytkownikiem mailowo, telefonicznie oraz listownie w celu m.in. weryfikacji danych adresowych koniecznych do realizacji współpracy.

Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 

Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem Naukowym Akademii Mazowieckiej w Płocku lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.