Naród w twórczości Księdza Profesora Czesława Stanisława Bartnika

Autor

  • Marian Zdzisław Stepulak Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2022.14(7)

Słowa kluczowe:

nacjonalizm, naród, moralność, personalizm, religijność, teologia narodu

Abstrakt

W artykule został podjęty problem narodu w twórczości Księdza Profesora Czesława Stanisława Bartnika. Ksiądz Profesor swoją działalność dydaktyczną i naukową związał z Wydziałem Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pozostawił ogromny dorobek naukowy w postaci 120 monografii naukowych oraz około 3 tysięcy artykułów. Zmarł 21 marca 2020 roku mając niespełna 91 lat. Był twórcą personalizmu uniwersalistycznego. Niniejszy artykuł rozpoczyna się od analizy pojęcia narodu. Profesor Bartnik podjął się stworzenia własnej, bardzo precyzyjnej definicji. W drugiej części artykułu Ksiądz Bartnik podjął naukową refleksję nad pojęciami narodu i nacjonalizmu oraz dokonał ich zróżnicowania. W swojej koncepcji teologii narodu odrzucał jakikolwiek rodzaj nacjonalizmu. Oryginalnym elementem artykułu jest przedstawienie personalistycznej koncepcji narodu w ujęciu Księdza Profesora Czesława Stanisława Bartnika. Bardzo ważną częścią artykułu jest problem narodu w kontekście moralności i religijności. Zdaniem Profesora zdrowa tkanka
narodu kształtuje się na bazie moralności i religijności. Cały artykuł zamyka zakończenie – ku teologii narodu. Profesor bowiem problematykę narodu osadził bardzo mocno w przestrzeni teologii narodu. Zakończenie zatem stanowi koherentną syntezę.

Bibliografia

Literatura źródłowa

Bartnik Czesław Stanisław. 1954. Romano Guardini. Metoda witalistyczno-fenomenologiczna. Lublin: KUL.

Bartnik Czesław Stanisław. 1956. Formacja światopoglądowa Niemieckiego Ruchu Młodzieżowego w publikacjach Romano Guardiniego. Lublin: KUL.

Bartnik Czesław Stanisław. 1982. Chrześcijańska nauka o narodzie według Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Londyn: Odnowa.

Bartnik Czesław Stanisław. 1986. Polska teologia narodu. Lublin: TN KUL. II wyd. 1988.

Bartnik Czesław Stanisław. 1990. Naród i społeczeństwo. Częstochowa: Kuria Metropolitarna w Częstochowie, Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Bartnik Czesław Stanisław. 1990a. O polską tożsamość. Gdański: Wyd. IPN.

Bartnik Czesław Stanisław. 1999. Kościół jako sakrament świata. Lublin: STANDRUK.

Bartnik Czesław Stanisław. 1999a. Kultura i świat osoby. Lublin: STANDRUK.

Bartnik Czesław Stanisław. 1999b. Teologia narodu. Lublin: Kuria Metropolitarna w Częstochowie, Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Bartnik Czesław Stanisław. 2001. Teologia historii według Leona Wielkiego. Lublin: TN KUL. Wyd.II.

Bartnik Czesław Stanisław. 2001a. Pedagogia narodowa prymasa Stefana Wyszyńskiego. Lublin: STANDRUK.

Bartnik Czesław Stanisław. 2001b. Fenomen Europy. Radom: Polwen.

Bartnik Czesław Stanisław. 2002. Bóg i ateizm. Lublin: STANDRUK.

Bartnik Czesław Stanisław. 2003. Oto Polska w was jest. Radom: Polwen.

Bartnik Czesław Stanisław. 2005. Prawda i wolność. Lublin: STANDRUK.

Bartnik Czesław Stanisław. 2006. Nostalgia. Lublin: STANDRUK.

Bartnik Czesław Stanisław. 2009. Trud i czar myśli. Lublin: STANDRUK.

Bartnik Czesław Stanisław. 2010. Napór zła społecznego. Lublin: STANDRUK.

Bartnik Czesław Stanisław. 2011. Kamienie wołać będą. Szczebrzeszyn: Wydawnictwo JUT.

Bartnik Czesław Stanisław. 2011a. Ojczyzna w potrzebie. Lublin: STANDRUK.

Bartnik Czesław Stanisław. 2012. Siódma pieczęć. Lublin: STANDRUK.

Bartnik Czesław Stanisław. 2013. Wojna z Kościołem. Warszawa: SPES.

Bartnik Czesław Stanisław. 2018. Polska w epoce upadku kultury euroatlantyckiej. Lublin: STANDRUK.

Bartnik Czesław Stanisław. 2019. Ludzka dusza, jaźń i osoba. Lublin: STANDRUK.

Literatura pomocnicza

Fac Waldemar. 2009. Wykładowca [w:] Krzysztof Góźdź (red) In persona Christi. Tom 2. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 861-864.

Góżdź Krzysztof. 2009. Biografia Jubilata [w:] Krzysztof Góźdź (red) In persona Christi. Tom 1. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 19-29.

Kowalczyk Mirosław. 2004. Działalność naukowa i pisarska Czesława Stanisława Bartnika. Lublin: STANDRUK.

Kowalczyk Mirosław. 2009. Działalność naukowa i pisarska Czesława

Stanisława Bartnika. Lublin: STANDRUK.

Kowalczyk Mirosław. 2009a. Naród [w:] Edward Gigilewicz (red.) Encyklopedia

Katolicka. Tom XIII. Lublin: TN KUL, s. 756-758.

Stepulak Marian Zdzisław.1995. Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej. Lublin: RW KUL.

Stepulak Marian Zdzisław. 2010. Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Stepulak Marian Zdzisław. 2020. Duchowość chrześcijańska współczesnego człowieka. Płock: Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej.

Stepulak Marian Zdzisław. 2020a. Leksykon etyki zawodu psychologa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Stepulak Marian Zdzisław. 2021. Psychologia w twórczości Księdza Profesora Czesława Stanisława Bartnika. Płock: Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Sujak Elżbieta. 1981. Duchowość współczesnego średniego pokolenia [w]:

Bogdan Bejze (red.) Chrześcijańska duchowość. Warszawa: Wydawnictwo SS. Loretanek, s. 196-212.

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-05-24