Kształtowanie się stanów społecznych w dawnej Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2021.13(2)

Słowa kluczowe:

społeczeństwo, rycerstwo, Piastowie, Polska

Abstrakt

Podobnie jak w innych państwach Europy, tak i we wczesnośredniowiecznej Polsce pierwszych Piastów nastąpiło wyodrębnienie się i ukształtowanie stanów społecznych na modłę zachodnioeuropejską. Na tereny zamieszkiwane przez Słowian przybyli przedstawiciele duchowieństwa, wojowie przekształcili się w rycerstwo, zmienił się status prawny chłopów i mieszczan, a nowo przybyli Żydzi dołożyli cegiełkę do rozwoju swojego nowego domu.

Bibliografia

Barański M., Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2015.

Barber M., The Two Cities: Medieval Europe 1050–1320, Londyn 1992.

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.

Bardach J., Historia państwa i prawa Polski tom 1 do połowy XV wieku, Warszawa 1964.

Bradliński K., Ustawy przeciwko zbytkom a stosunki społeczne między szlachtą a mieszczanami na ziemiach polskich w średniowieczu i nowożytności, w: Społeczne działanie prawa, Lublin 2019.

Freed J.B., The origins of european nobility: the problem of the ministerials, “Medieval and Renaissance Studies”, vol, 7, 1976.

Grodecki R., Dzieje wewnętrzne Polski XIII wieku, Polska piastowska, Warszawa 1969.

Jasienica P., Polska Jagiellonów, Warszawa 2018.

Jasienica P., Polska Piastów, Warszawa 2018.

Leśniak F., Ruchomości mieszczan jako atrybuty stratyfikacji społecznej (XVI-XVIII w.), Res Gestae, 2015, t. 1, Kraków.

Lis A., Kształtowanie się monarchii stanowej w Polsce – analiza historycznoprawna, w: Autorytet, przywództwo, liderstwo, red. J. Zimny, Stalowa Wola, 2020.

Mortimer I., Jak przetrwać w średniowiecznej Anglii, Kraków 2017.

Pastoureau M., Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII-XIII wiek), Warszawa 1983.

Samsonowicz H., Późne średniowiecze miast nadbałtyckich: studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem XIV-XV w., Warszawa 1966.

Sójka-Zielińska K., Historia Prawa, Warszawa 2015.

Szuchta R., 1000 lat historii Żydów polskich, Warszawa 2015.

Szymańska-Lewoszewska M., Gdyby nie Grocjusz i Pufendorf. Echa XVII -wiecznej debaty o prawie natury w Biernym posłuszeństwie (1712) George’a Berkeleya, IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 27/t.t., Białystok 2015.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-03-10