Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku:

  - respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników;

  - podejmuje  wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników przed dostępem osób trzecich;

  - zbiera dane podawane przez czytelników podczas współpracy;

  - może kontaktować się użytkownikiem mailowo, telefonicznie oraz listownie w celu m.in. weryfikacji danych adresowych koniecznych do realizacji współpracy.

  Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

  Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 

  Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem Naukowym Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.