Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny Czasopisma

dr hab. prof. uczelni Lidia Marszałek (Akademia Mazowiecka w Płocku)

 

Sekretarz Redakcji Czasopisma

dr Adam Grudzień (Akademia Mazowiecka w Płocku)

Kontakt: sej@mazowiecka.edu.pl

 

Redaktorzy Tematyczni

Pedagogika specjalna:

dr hab. prof. uczelni Lidia Marszałek (Akademia Mazowiecka w Płocku)

dr Ewa Bartuś (Akademia Mazowiecka w Płocku)

Pedagogika społeczna i opiekuńcza:

dr Kamila Zdanowicz - Kucharczyk (Akademia Mazowiecka w Płocku)

Społeczeństwo i wychowanie:

dr hab. prof. uczelni Beata Cieśleńska (Akademia Mazowiecka w Płocku)

Edukacja, pedeutologia:

dr hab. prof. uczelni Ewa Wiśniewska (Akademia Mazowiecka w Płocku)

dr Agnieszka Głowala (Akademia Mazowiecka w Płocku)

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:

dr hab. prof. uczelni Lidia Marszałek (Akademia Mazowiecka w Płocku)

dr Dorota Dądzik (Akademia Mazowiecka w Płocku)

Rozwój kultury polskiej za granicą:

prof. dr Igor Krywoszeja (Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Pawła Tyczyny w Humaniu)

socjologia:

doc. dr Peter Mlynarcik (Wyższa Szkoła Służby Zdrowia i Pracy Socjalnej im. św. Elżbiety w Bratysławie)

 

Redaktor Statystyczny

dr Monika Wolińska (Akademia Mazowiecka w Płocku)


Redaktorzy Językowi

dr Anna Araucz (Akademia Mazowiecka w Płocku)

dr Agnieszka Grażul-Luft (Akademia Mazowiecka w Płocku)

dr Daniel Urbański (Akademia Mazowiecka w Płocku)