Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny Czasopisma

dr hab. prof. uczelni Lidia Marszałek (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

 

Sekretarz Redakcji Czasopisma

mgr Adam Grudzień (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

Kontakt: sej@mazowiecka.edu.pl

 

Redaktorzy Tematyczni

Pedagogika specjalna:

dr hab. prof. uczelni Lidia Marszałek (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

dr Ewa Bartuś (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

Pedagogika społeczna i opiekuńcza:

dr Kamila Zdanowicz - Kucharczyk (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

Społeczeństwo i wychowanie:

dr hab. Beata Cieśleńska (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

Edukacja, pedeutologia:

dr hab. prof. uczelni Ewa Wiśniewska (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

dr Agnieszka Głowala (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:

dr hab. prof. uczelni Lidia Marszałek (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

dr Dorota Dądzik (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

 

Redaktor Statystyczny

mgr Monika Wolińska (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)


Redaktorzy Językowi

dr Anna Araucz (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

dr Agnieszka Grażul-Luft (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

mgr Daniel Urbański (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)