Instrukcja OJS dla Autorów

Etapy zgłoszenia artykułu

  1. Zapoznanie się z informacjami dla Autorów, które znajdują się na stronie głównej czasopisma.
  2. Przygotowanie skanu wypełnionego Oświadczenia autora. POBIERZ
  3. Przygotowanie pliku: Szablon dane autora POBIERZ, który należy zatytułować w następujący sposób: 1_Nazwisko Autora_Fragment tytułu artykułu.
  4. Przygotowanie pliku: Szablon tekst artykułu POBIERZ, który należy zatytułować w następujący sposób: 2_ Fragment tytułu artykułu (proszę nie podawać nazwiska autora, ponieważ recenzja artykułu jest anonimowa).
  5. Zalogowanie się na swoje konto w systemie OJS (zarejestrowanie w przypadku pierwszej wizyty).
  6. Potwierdzenie, że zgłaszany tekst jest zgodny z wymogami (poprzez zaznaczenie właściwych elementów).
  7. Wgranie do systemu plików wymienionych w pkt 2, 3, 4 (wszystkie elementy należy wprowadzić we właściwe pola oddzielnie, powtarzając proces przesyłania pliku).
  8. Wprowadzenie metadanych.
  9. Potwierdzenie zgłoszenia.