Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku

plac Dąbrowskiego 2 
09-402 Płock 
strona internetowa: wydawnictwo.mazowiecka.edu.pl
e-mail: wydawnictwo@mazowiecka.edu.pl
tel. 24 366 54 00 wew. 210
panorama