Rada Naukowa

Amantjus Akimjak (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja)
Zbigniew Babicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Jose Manuel Chillon Lorenzo (Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania)
Stanisław Chrobak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Flavio Felice (Uniwersytet w Molise, Włochy)
Stefan Garsztecki (Technische Universität Chemnitz, Niemcy)
Sonja Mei Tin Huang (Fu Jen Catholic University, Tajwan)
Lech Kolago (Uniwersytet Warszawski)
Mychajło Koziar (Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Ukraina)
Igor Krywoszeja (Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Ukraina)
Oleksandr Kuczaj (Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach, Ukraina)
Zofia Kuźniewska (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
Tadeusz Lewicki (Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Włochy)
Wiesława Leżańska (Uniwersytet Łódzki)
Stanisław Lipiński (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
Walentyna Łozowiecka (Instytut Ekonomii i Turystyki w Lwowie, Ukraina)
Kathrin Maier (Katholische Stiftungsfachhochschule München, Niemcy)
Jarosław Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Peter Mlynarcik (Wyższa Szkoła Zdrowia i Pracy Socjalnej w Bratysławie, Słowacja)
Iwan Monolatii (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyki w Iwano-Frankowsku, Ukraina)
Alena Novotna (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja)
Ryszard Parzęcki (Politechnika Koszalińska)
Jevgenij Pašcenko (University of Zagreb)
Piotr Roszak (Universytet Nawaryjski w Pampelunie)
Barbara Skałbania (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Bogdan Stańkowski (emerytowany prof. – Akademia Ignatianum w Krakowie)
Janusz Surzykiewicz (Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy)
Krzysztof Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
Ryszard Rosa (Społeczna Akademia Nauk)
Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński)
Josef Slowik (University of West Bohemia in Pilsen, Czechy)
Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Edward Wilczkowski (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy)
Anne White (University College London, Wlk. Brytania)
Oksana Zabłotna (Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Ukraina)
Anna Żilova (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja)