Rada Naukowa

Amantjus Akimjak (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja)
Zbigniew Babicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Jose Manuel Chillon Lorenzo (Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania)
Stanisław Chrobak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Flavio Felice (Uniwersytet w Molise, Włochy)
Stefan Garsztecki (Technische Universität Chemnitz, Niemcy)
Sonja Mei Tin Huang (Fu Jen Catholic University, Tajwan)
Anna Klim-Klimaszewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Lech Kolago (Uniwersytet Warszawski)
Mychajło Koziar (Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Ukraina)
Igor Krywoszeja (Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Ukraina)
Oleksandr Kuczaj (Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach, Ukraina)
Zofia Kuźniewska (Akademia Mazowiecka w Płocku)
Tadeusz Lewicki (Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Włochy)
Wiesława Leżańska (Uniwersytet Łódzki)
Stanisław Lipiński (Akademia Mazowiecka w Płocku)
Walentyna Łozowiecka (Instytut Ekonomii i Turystyki w Lwowie, Ukraina)
Kathrin Maier (Katholische Stiftungsfachhochschule München, Niemcy)
Jarosław Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Peter Mlynarcik (Wyższa Szkoła Zdrowia i Pracy Socjalnej w Bratysławie, Słowacja)
Iwan Monolatii (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyki w Iwano-Frankowsku, Ukraina)
Alena Novotna (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja)
Ryszard Parzęcki (Politechnika Koszalińska)
Jevgenij Pašcenko (University of Zagreb)
Piotr Roszak (Universytet Nawaryjski w Pampelunie)
Barbara Skałbania (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Bogdan Stańkowski (emerytowany prof. – Akademia Ignatianum w Krakowie)
Janusz Surzykiewicz (Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy)
Krzysztof Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
Ryszard Rosa (Społeczna Akademia Nauk)
Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński)
Josef Slowik (University of West Bohemia in Pilsen, Czechy)
Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Edward Wilczkowski (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy)
Anne White (University College London, Wlk. Brytania)
Oksana Zabłotna (Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Ukraina)
Anna Żilova (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja)