Lista recenzentów

Lista recenzentów w 2022 roku
Irena Androszczuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Zbigniew Babicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Józef Bednarek (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Barbara Bilewicz-Kuźnia (Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
Stanisław Chrobak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Marzena Dycht (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Anna Fidelus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Andrzej Kansy (Akademia Mazowiecka w Płocku)
Ewa Karmolińska-Jagodzik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dariusz Krok (Uniwersytet Opolski)
Zofia Kuźniewska (Akademia Mazowiecka w Płocku)
Jarosław Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tadeusz Sakowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Ewa Wiśniewska (Akademia Mazowiecka w Płocku)
Hanna Żuraw (Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach)

Lista recenzentów w 2021 roku
Zbigniew Babicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Barbara Bilewicz-Kuźnia (Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
Maria Boużyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Daniel Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Stanisław Chrobak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Marzena Dycht (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Anna Fidelus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Barbara Jankowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Anna Klim-Klimaszewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Marian Kowalczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Walentyna Łozowiecka (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
Krzysztof Marcyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Janusz Miąso (Uniwersytet Rzeszowski)
Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tadeusz Sakowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Barbara Skałbania (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Ewa Wiśniewska (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

Lista recenzentów w 2020 roku
Zbigniew Babicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Olena Bida (Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach, Ukraina)
Stanisław Chrobak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Zbigniew Formella (Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie)
Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Zofia Kuźniewska (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
Lidia Marszałek (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
Alina Rynio (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie)
Tadeusz Sakowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach)
Barbara Skałbania (Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach)
Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Bogdan Stańkowski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Marian Stepulak (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
Bogdan Szczepankowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Ewa Wiśniewska (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

Lista recenzentów w 2019 roku
prof. dr hab. Olga Derkachova (Ukraina)
dr hab. Łukasz Dominiak, prof. uczelni (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Arkadiusz Meller (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie)

Lista recenzentów w 2018 roku
Olena Budnyk (Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina)
Krzysztof Garczewski (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Geysztora w Pułtusku)
Piotr Gołdyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Przemysław Krakowian (Uniwersytet Łódzki)
Zbigniew Maszewski (Uniwersytet Łódzki)
Arkadiusz Meller (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie)
Iwan Monolatii ((Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina)
Ireneusz Mroczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Witold Nowak (Uniwersytet Warszawski)
Izabela Penier (University of Central Lancashire)
Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Katarzyna Więckowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Gdański)

Lista recenzentów w 2017 roku
Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Anna Branach-Kallas (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
José Manuel Chillón (University of Valladolid)
Michał Drgas (Akademia Pomorska w Słupsku)
Halina Gajdamowicz (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi)
Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Maksim Gon (Uniwersytet Narodowy w Równem)
Ks. Michał M. Grzybowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Klaudia Koczur-Lejk (Uniwersytet Szczeciński)
Tomasz Koziełło (Uniwersytet Rzeszowski)
Przemysław Krakowian (Uniwersytet Łódzki)
Wiesława Leżańska (Uniwersytet Łódzki)
Edyta Lorek-Jezińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Piotr Majer (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Iwona Massaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Paweł Malendowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Jarosław Tomasz Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Ks. Ireneusz Mroczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Ewa Nowacka (Uniwersytet Wrocławski)
Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki)
Ryszard Rosa (Społeczne Akademia Nauk)
Adam Rosół (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Piotr Siemiątkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Michał Strzelecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Anna Szwed-Walczak (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej)
Gulia Suciu (University of Oradea, Rumunia)
Kamila Turewicz (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Katarzyna Więckowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Edward Wilczkowski (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych, Ukraina)
Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Gdański)
Ilona Żeber-Dzikowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Lista recenzentów w 2016 roku
Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk ((Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Halina Gajdamowicz (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi)
Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Przemysław Krakowian (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Ryszard Rosa (Społeczna Akademia Nauk)
Piotr Siemiątkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Gulia Suciu (University of Oradea, Rumunia)
Edward Wilczkowski (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy)

Lista recenzentów w latach 2013-2015
Barbara Baraniak, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Atalay Gündüz, Turcja (Celal Bayar Univesitesi Fen Edebiyat Fakültesi Manisa)
Maciej Klakla (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Lech Kolago (Uniwersytet Warszawski)