Założenia modelu przedszkolno-terapeutycznego SPRING

Autor

  • Magdalena Markowska Niepubliczne Przedszkole Akademia Kota Leonarda Fundacja Kuku Kotku

Słowa kluczowe:

terapia, autyzm, terapia autyzmu, funkcjonowanie społeczne, kompetencje społeczne, psychologia, wczesne wspomaganie rozwoju, metoda SPRING, model przedszkolno-terapeutyczny

Abstrakt

DOI: 10.19251/sej/2020.11(7)

Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie założeń modelu przedszkolno-terapeutycznego SPRING i jego wpływu na poprawę funkcjonowania społecznego dzieci ze spektrum autyzmu. Problematyka badawcza koncentruje się na określeniu postępu dzieci ze spektrum autyzmu w strefie funkcjonowania społecznego. Przedstawia również wpływ terapii według modelu SPRING i nabywania przez dzieci umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie: obserwacji dzieci, wywiadu z rodzicami, analizy wytworów dzieci, arkusza diagnostycznego
– wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Model przedszkolno- terapeutyczny SPRING przygotowuje dziecko do funkcjonowania w szkole masowej/ integracyjnej.

Bibliografia

Bałachowicz, Józef i Anna Szkolak. 2012. Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian. Kraków: Wydawnictwo Libron.

Barłóg, Krystyna. 2001. Efekty procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Cassady, Jennifer. 2011. Teachers’ attitudes toward the inclusion of students with autism and emotional behavioral disorder. Electronic Journal for Inclusive Education, 7, 2.

Delacato, Carl. 1995. Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko. Warszawa: Fundacja Synapsis.

Emam, Mahmoud i Peter Farrell. 2009. Tensions experienced by teachers and their views of support for pupils with autism spectrum disorders in mainstream schools. European Journal of Special Needs Education, 4(24), 407-422. DOI: 10.1080/08856250903223070.

Gajdzica, Zenon. 2011. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Helps, Sarah, I.C., Newsom-Davis i Maria Callias. 1991. Autism. The teacher’s view. National Autistic Society, 3(3), 287-298.

Kowalik, Stanisław. 2002. Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji, W: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3 – Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. Jan Strelau, 797-820. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kubicki, Paweł, Dudzińska, Agnieszka i Marta Olcoń-Kubicka. 2012. Wszystko jasne – dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych. Raport z działań w 2011. Warszawa: Stowarzyszenie „NieGrzeczne Dzieci”.

Lopes, Joao, Monteiro, Issabel i Vitor Sil, Teacher’s perceptions about teaching problem students in regular classrooms. Education and Treatment of Childrens, 27(4), 394-419.

Maciarz, Aleksandra. (1987). Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Pisula, Ewa. 2010. Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rodriguez, Isabel, Saldana, David i Javier Moreno. 2012. Support, inclusion and special education. Teachers’ attitudes toward the education of students with autism spectrum disorders. Autism Research and Treatment. DOI: 10.1155/2012/259468. Strykowski, Wacław. 2005. Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 27/28, 15-28.

Syriopoulou-Delli, Christine et al. 2011. Teachers’ perceptions regarding the management of childrenwith autism spectrum disorders, Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(5), 755-768. DOI: 10.1007/s10803-011-1309-7.

Tomaszewski, Tadeusz. 1975. Człowiek i otoczenie. W: Psychologia, red. Tadeusz Tomaszewski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Źródła internetowe:

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, Dostęp: 16.07.2019. https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-oprawach- osob-niepełnosprawnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej, Dostęp: 16.07.2019. http://www.kuratorium.lodz.pl/data/topicsFiles/kierunki_polityki_oswiatowej.pdf.

UNICEF, Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Dostęp: 17.07.2019. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/T/D19910526L.pdf.

Edurada.pl. 2019. Dostęp: 18.07.2019. https://www.edurada.pl/artykuly/wielospecjalistyczna-ocena-poziomu-funkcjonowania-ucznia-co-nowego/.

Pomocautyzm.org. 2019. Dostęp: 18.07.2019. https://www.pomocautyzm.org/metody--terapii-autyzmu.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-10-15

Numer

Dział

Articles