Koherencja zawodowa animatorów zajęć dla osób starszych

Autor

Słowa kluczowe:

senior, koherencja, animator, psychoterapia ukierunkowana na osobę

Abstrakt

10.19251/sej/2020.12(5)

W przestrzeni nauk pedagogicznych, coraz częściej pojawiają się opracowania poruszające tematy gerontologiczne. W perspektywie starzenia się zachodnich społeczeństw wydaje się to zrozumiałe. Efektem takich rozważań są także dysertacje poświęcone kompetencjom i kwalifikacjom osób podejmujących się zawodowej pracy z seniorami. Pedagog będący animatorem zajęć dla seniorów powinien być osobą dobrze przygotowaną do pełnienia tego zadania. 

W niniejszym artykule skupiono się w szczególności na wyposażeniu animatorów
w umiejętności i wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacji nieustannych napięć między zawodową koherencją a towarzyszącymi jej napięciami emocjonalnymi.

Bibliografia

Campbell, John B. Hall, Calvin. Gardner, Lindzey. 2006. Teorie osobowości, PWN.

Chabior, Agata. Krawczyk-Blicharska, Małgorzata. 2016. Kompetencje opiekuna osoby starszej-implikacje europejskie, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, (93) 2, s. 81-89.

Jakubowska, Urszula. 2005. Terapia Carla Rogersa skoncentrowana na osobie. W: Psychoterapia. Teorie. Podręcznik akademicki, Grzesiuk, Lidia. Eneteia. s. 178-181.

Jurczak, Anna et al. 2012. Opinie wybranych grup społecznych o starości, Medycyna Środowiskowa 15(2), s.72-78.

Kilian, Marlena. 2015. Metodyka edukacji osób w starszym wieku. Podstawowe wskazówki i zasady, Forum Pedagogiczne 5 (1), s. 171-184;

Kilian, Marlena. 2020. Funkcjonowanie osób starszych, Wyd. Difin.

Kliszcz, Joanna. 2019.Psychologia potrzeb osób starszych. Potrzeby psychospołeczne po 65.roku życia, Wyd. Difin.

Mearns, Dave. Thome, Brian. 2010. Terapia skoncentrowana na osobie, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ober-Łopatka, Katarzyna. 2007. Obciążenia psychospołeczne opiekunów osób chorych na Alzheimera. W: Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości, red. Anna Izabela Brzezicka et al., 172–181. Wyd. Fundacji Humaniora.

Rogers, Carl. R. 1991. Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Wrocław.

Skibińska, Ewa. 2008. Proces kształcenia seniorów, W: Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, Artur Fabiś, s. 95-115, Bielsko-Biała, Biblioteka Gerontologii Społecznej.

Tomczyk, Łukasz. 2015. Edukacja osób starszych, Seniorzy w przestrzeni nowych mediów, Difin.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-29

Numer

Dział

Articles