Nadzieja, która podtrzymuje całe życie – realizm i uniwersalizm nadziei chrześcijańskiej

Autor

  • Stanisław Chrobak Uniwersytet Kardynała Stefana WyszyńskiegoWydział Nauk Pedagogicznych

Słowa kluczowe:

nadzieja, nadzieja chrześcijańska, antropologia

Abstrakt

DOI: 10.19251/sej/2020.12(1)

Nadzieja motywuje każde działanie, sprawia, że trudne do osiągnięcia dobra stają się osiągalne. Jest podstawowym sposobem wejścia w rzeczywistość kondycji ludzkiej i uczestniczenia w niej w sposób twórczy. Nadzieja ma rys uniwersalny i realny. Realizm i uniwersalizm rozwija nadzieję i umożliwia osobie branie udziału w odczytaniu porządku i wizji rzeczywistości. Mając nadzieję człowiek może zrozumieć, na czym polega jego czasowość i w jaki sposób rodzi się jego przyszłość, odnajduje siebie w codzienności. W nadziei kryje się wielki potencjał wyzwalający. W swej najgłębszej treści jest ona zaufaniem wobec Boga, który jest wierny swoim obietnicom.

Bibliografia

Bartnik, Czesław. 1995. Personalizm. Lublin: Oficyna Wydawnicza „Czas”.

Benedykt XVI. 2007. Encyklika Spe salvi. Rzym: 30 listopada 2007.

Bissoli, Cesare. 1989. Speranza. W: Dizionario di Pastorale Giovanile, red. Mario Midali, Riccardo Tonelli. Turyn: Editrice Elle Di Ci, 701-705.

Boużyk, Maria. 2016. Realizm filozoficzny Polskiej Szkoły Filozofii Klasycznej jako podstawa modelu wychowania otwartego na religię. Polska Myśl Pedagogiczna, 2, 215-229.

Chrobak, Stanisław. 2009. Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dar Boży wymagający współpracy. O nadziei, z ks. prof. Andrzejem Szostkiem MIC, rozmawia Agnieszka Strzępka. Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym. 2008, 3 (96), 31-37.

Erikson, Erik. 2002. Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Franciszek. 2016. Adhortacja apostolska Amoris laetitia.

Frąckowiak, Tadeusz. 2007. O pedagogice nadziei. Fascynacje i asocjacje aksjologiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Hryniewicz, Wacław. 2004. Dlaczego głoszę nadzieję? Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum.

Jan Paweł II. 1994. List apostolski Tertio millenio adveniente. Rzym: 10 listopada 1994.

Jaworski, Marian. 1992. Ontologiczne podstawy nadziei u G. Marcela. W: Nadzieja w postawie ludzkiej. red. Walerian Słomka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 69-77.

Kant, Immanuel. 1957. Krytyka czystego rozumu, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kłoczowski, Jan. 2005. Rekolekcje o nadziei. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes», W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. 1986. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Kozielecki, Józef. 2006. Psychologia nadziei. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Krąpiec, Mieczysław. 1999. Człowiek bytem osobowym. W: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania. red. Franciszek Adamski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 81-92.

Marcel, Gabriel. 1984. Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Michaud, Thomas. 2007. Realizm: jedyna droga przekroczenia progu nadziei. Człowiek w Kulturze. Pismo Poświęcone Filozofii i Kulturze, 19, 277-286.

Nagórny, Janusz. 2003. Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań współczesności. W: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. red. Janusz Nagórny, Marian Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL, 63-100.

Pieper, Josef. 2000. O miłości, nadziei i wierze. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.

Ratzinger, Joseph. 1994. Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Skarga, Barbara. 2005. Kwintet metafizyczny. Kraków: TAiWPN „Universitas”.

Styczeń, Tadeusz. 2001. Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem? Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Szyndler, Lech. 2008. Aspekty filozoficzne nadziei w encyklice Benedykta XVI „Spe salvi”. Pro Fide, Rege et Lege, 1 (60), 23-29.

Tischner, Józef. 1984. Etyka wartości i nadziei. W: Wobec wartości. red. Dietrich von Hildebrand i in. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”, 53-149.

Tischner, Józef. 2001. Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tischner, Józef. 2000a. Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tischner, Józef. 2000b. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Wojtyła, Karol. 1986. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

Xerri, Daniel. 2008. Jezus Chrystus jedyną nadzieją człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. W: Młodzież nadzieją Kościoła i świata. red. Lucjan Balter, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 443-463.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-29

Numer

Dział

Articles