Aplikacyjne aspekty edukacji ekologicznej w II Rzeczypospolitej na przykładzie rocznika „Ochrona Przyrody” (1920-1937)

Autor

Abstrakt

10.19251/sej/2020.12(4)

Celem artykułu jest zaprezentowanie metod i form organizacyjnych w zakresie realizowania edukacji ekologicznej w II Rzeczypospolitej (1918-1939), które wyjaśniano na łamach tytułowego rocznika. W procesie dociekań naukowych zastosowano metodę badań jakościowych (jakościową analizę tekstu/analizę jakościową dokumentu źródłowego)

Bibliografia

Chmura, J. i M. Chrostowski. (1928). Sprawozdanie z działalności Kółka Ochrony Przyrody Ojczystej im. M. Kopernika przy państwowem Seminarium Naucz. Męskim w Starym Sączu. Ochrona Przyrody, 1928 (rocznik 8), p. 128. inerpretations

Część urzędowa. (1927). Ochrona Przyrody, 1927 (rocznik 7), p. 96-118.

Domaniewski, Janusz. (1925). Kilka słów w sprawie ochrony ptaków i lasów tatrzańskich. Ochrona Przyrody, 1925 (rocznik 5), p. 37–41.

Dzień Ochrony Przyrody w Gimnazjum VII w Krakowie. Ochrona Przyrody, 1928, (rocznik 8), p. 127.

Gąsiorowski, Henryk. (1925). Podziemne jeziorko w krasie gipsowym w Siesławicach jako osobliwość przyrody. Ochrona Przyrody, 1925 (rocznik 5), p. 33–37.

Harcerstwo a ochrona przyrody. (1932). Ochrona Przyrody, 1932 (rocznik 12), p. 159.

Konkurs na prace z zakresu ochrony przyrody. Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, z dnia 19 marca 1928 roku (N. IV N – 1725/28). Przedmiot: Nagrody konkursowe za prace z zakresu ochrony przyrody. Odpowiedź na pismo z dnia 13 lutego 1928 roku (Nr 153/28), podpisane następująco: za Dyrektora Departamentu L. Buszkowski ( - ) Naczelnik Wydziału. Za zgodność z oryginałem. (1928). Ochrona Przyrody, 1928 (rocznik 8), p. 92.

Kozikowski, Aleksander. (1927). Chrońmy kreta. Ochrona Przyrody, 1927 (rocznik 7), p. 59–62.

Kreutz, Stefan. (1925). W sprawie ochrony przyrody nieożywionej. Ochrona Przyrody, 1925 (rocznik 5), p. 58-68.

Kulesza, Witold. (1927). Wykaz drzew i krzewów godnych ochrony w Poznańskiem i na Pomorzu. Ochrona Przyrody, 1927 (rocznik 7), p. 9-45.

Kulmatycki, Włodzimierz. (1933). Zanieczyszczenie wód a ochrona przyrody. Pollution of the Waters and the Protection of Nature. Ochrona Przyrody, 1933 (rocznik 13), p. 30.

Lilpop, Jerzy. (1925). Włoski Park Narodowy w Abruzzach. Ochrona Przyrody, 1925 (rocznik 5), p. 76-77.

Ochrona Przyrody, 1921 (rocznik 2), p. 78-83.

Ochrona Przyrody, 1922 (rocznik 3), p. 95-99.

Ochrona Przyrody, 1930 (rocznik 10), p. 257-258.

Ochrona Przyrody, 1933 (rocznik 13), p. 207.

Ochrona Przyrody, 1935 (rocznik 15), p. 326-327.

Ochrona przyrody zagranicą. (1927). Ochrona Przyrody, 1927 (rocznik 7), p. 72-95.

Rozporządzenia Ministerstw. (1933). Ochrona Przyrody, 1933 (rocznik 13), p. 179.

Słaby, Wilhelm. (1928). Sprawozdanie Kółka Ochrony Przyrody gimn. męsk. w Chełmnie z pracy w ciągu pierwszego półrocza t. j. od 12 III–22 VI 1928. Ochrona Przyrody, 1928 (rocznik 8), p. 128.

Smoleński, Jerzy. (1924). Sprawozdanie z międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody. Ochrona Przyrody, 1924 (rocznik 4), p. 110-112.

Sokołowski, Jan. (1927). Idea ochrony ptactwa w Polsce dawniej a dzisiaj. Ochrona Przyrody, 1927 (rocznik 7), p. 68-72.

Sokołowski, Marian. (1925). O wprowadzeniu ochrony przyrody do nauczania szkolnego. Ochrona Przyrody, 1925 (rocznik 5), p. 4, 8.

Sprawa wprowadzenia ochrony przyrody do nauczania szkolnego. (1929). Ochrona Przyrody, 1929 (rocznik 9), p. 95-96.

Sprawozdanie z działalności Kółka Ochrony Przyrody Ojczystej im. św. Kingi w Starym Sączu. (1928). Ochrona Przyrody, 1928 (rocznik 8), p. 128.

Sztolcman, Jan. (1924). Sprawozdanie z uchwał I Sekcji (FAUNA) Międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody w Paryżu 1923 r. Ochrona Przyrody, 1924 (rocznik 4), p. 113-114.

Święto wiosny w Zamościu / Spring feast in Zamość. (1928). Ochrona Przyrody, 1928 (rocznik 8), p. 127.

Wegner, A. (1928). Sprawozdanie z działalności Gimnazjalnego Koła Miłośników Przyrody w Świeciu nad Wisłą. Ochrona Przyrody, 1928 (rocznik 8), p. 128.

Wiadomości bieżące. (1924). Ochrona Przyrody, 1924 (rocznik 4), p. 126-135.

Wiadomości bieżące. (1925). Ochrona Przyrody, 1925 (rocznik 5), p. 101.

Wodziczko, Adam. (1927). Ochrona przyrody w najbliższej okolicy Poznania. Ochrona Przyrody, 1927 (rocznik 7), p. 56.

Wodziczko, Adam. (1924). Praca młodzieży na polu ochrony przyrody. Travaux de la Jeunesse pour la Protection de la Nature. Ochrona Przyrody, 1934 (rocznik 14), p. 8-9.

Wodziczko, Adam. (1925). Rezerwat leśny w Piwnicach pod Toruniem. Ochrona Przyrody, 1925 (rocznik 5), p. 56-58.

Wodziczko, Adam. (1925) Stanowiska brzozy niskiej (Betula humilis) w Wielkopolsce i ich ochrona. Ochrona Przyrody, 1925 (rocznik 5), p. 50-55.

Zborowski, Juliusz. (1925). Muzeum Tatrzańskie i ochrona Tatr. Ochrona Przyrody, 1925 (rocznik 5), p. 20–33.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-29

Numer

Dział

Articles