EDUKACJA SEKSUALNA ISTOTNYM ELEMENTEM PROMOCJI ZDROWIA MŁODZIEŻY

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(10)

Słowa kluczowe:

edukacja seksualna, zdrowie, adolescencja, internet

Abstrakt

Edukacja seksualna dotyczy zagadnień odnoszących się wprost do obszaru seksualności człowieka, ale obejmujących również tak istotne kwestie, jak komunikacja interpersonalna w związku, świadoma zgoda, odpowiedzialność czy zmiany związane z okresem dojrzewania. Działania o charakterze edukacyjnym muszą być z jednej strony dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych odbiorców, z drugiej zaś uwzględniać wiedzę naukową i standardy wypracowane przez ekspertów. Sposób realizacji edukacji seksualnej w poszczególnych krajach europejskich jest zróżnicowany. Edukacja seksualna prowadzona na płaszczyźnie formalnej może być uzupełniona działaniami nieformalnymi z wykorzystaniem przestrzeni internetowej, gdzie specjaliści wspierają młodych ludzi w poznawaniu tematyki związanej z  seksualnością człowieka.

Bibliografia

Bee, Helen. 2004. Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Beisert, Maria. 2010. O rozważnym wspomaganiu rozwoju seksualnego człowieka. Kwartalnik Pedagogiczny, 2, 13-36.

Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy i Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej (BZgA). 2012. Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem. Dostęp: 18.07.2021. https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/WHO_BzgA_Standards_polnisch.pdf.

Centrum Badania Opinii Społecznej. 2019. Opinie o warszawskiej karcie LGBT+ i edukacji seksualnej w szkołach. Dostęp: 25.03.2021. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_066_19.PDF.

Erikson, Erik H. 2004. Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

GUS. 2020. Rocznik Demograficzny. Warszawa.

Instytut Badań Edukacyjnych. 2015. Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Raport z badania. Warszawa: IBE.

Izdebski, Zbigniew i Krzysztof Wąż. 2014. Zdrowie seksualne i reprodukcyjne młodzieży. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 12, 1, 45-55.

Izdebski, Zbigniew i inni. 2017. Społeczno-demograficzne i rodzinne uwarunkowania pierwszych doświadczeń seksualnych i inicjacji seksualnej młodzieży. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 15, 2, 144-155.

Jarząbek-Bielecka, Grażyna i inni. 2012. Aktywność seksualna dziewcząt. Aspekty medyczne i prawne. Ginekologia Polska, 83, 827-834.

Ketting, Evert and Olena Ivanova. 2018a. Regional Overview of the Status of Sexuality Education in 25 Countries of the WHO European Region. Dostęp: 15.07.2021. Pobrano z:

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Regional_Overview_online_EN.pdf.

Ketting, Evert and Olena Ivanova. 2018b. Sexuality Education in Europe and Central Asia: State of the Art and Recent Developments. Dostęp: 15.07.2021. https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Comprehensive%20Country%20Report_online_EN.pdf.

Kohler, Pamela K., Manhart, Lisa E. and William E. Lafferty. 2008. Abstinence-Only and Comprehensive Sex Education and the Initiation of Sexual Activity and Teen Pregnancy. Journal of Adolescent Health, 42(4), 344-351. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2007.08.026.

Obuchowska, Irena. 2002. Adolescencja. W: Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, red. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała, 163-201. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oleszkowicz, Anna i Alicja Senejko. 2018. Dorastanie. W: Psychologia rozwoju człowieka, red. Janusz Trempała, 259-286. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witkowski, Lech. 2000. Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń: Wydawnictwo WIT-GRAF.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles