OPIEKA MEDYCZNA PODCZAS EPIDEMII CHOLERY NA TERENIE GUBERNI PŁOCKIEJ W KRÓLESTWIE POLSKIM W OKRESIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(3)

Słowa kluczowe:

Choroba cholera, Russian soldiers, Płock, opieka medyczna

Abstrakt

Pierwsza informacja na temat cholery pojawiła się w gazecie warszawskiej 10 kwietnia 1831 r. Choroba pojawiła się wśród rosyjskich żołnierzy Ivana Dybicza. W mieście panowały złe warunki sanitarne, niska dostępność czystej wody, bardzo ograniczona opieka medyczna, choroba cholery miała szczególnie dogodne warunki do rozwoju. Artykuł ten przedstawia uwarunkowania rozwoju epidemii w Płocku, jej przebieg oraz metody leczenia słabo wówczas poznanej choroby.

Bibliografia

APP, AMP, Akta tyczące się pokładnego z cmentarza katolickiego, Sygn. 491, k. 21.

Choroby zakaźne i pasożytnicze. 2000, red. Z. Dziubek. Warszawa.

Dawna medycyna i weterani. 2011, praca zbiorowa pod red. M. Z. Felsmanna, J. Szarka, M. Felsmann, Chełmno.

Durand Raymond. 1980. Depesze z powstańczej Warszawy 1830-1831. Raporty konsula francuskiego w Królestwie Polskim.1980, przedmowa, wstęp i przypisy Robert Bielecki. Warszawa.

Dorobek Franciszek, 1979. Epidemie cholery w Królestwie Polskim i guberni płockiej w 1848 r.Notatki Płockie 24 (1979):25-36.

Grzybowski Michał Marian. 1985. Cmentarze, jako miejsca spoczynku zmarłych. „Miesięcznik Pasterski Płocki”.

Giedroyć Franciszek. 1913. Rada Lekarska ks. Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1809-1867). Warszawa.

Giedroyć Franciszek. 1909. Nauka o chorobach wenerycznych w piśmiennictwie lekarskim polskim. Warszawa.

Goździk Piotr. 1938. Cholera w Królestwie Polskim w 1831 r. Lekarz Wojskowy t. 31.

Giedroyć Franciszek. 1899. Mór w Polsce w wiekach ubiegłych. Warszawa.

Goszczyński Seweryn. 1911. Cholera, w: Dzieła zbiorowe Seweryna Goszczyńskiego, t. II. Lwów.

Kaczorowski Włodzimierz. 1996. Zapobieganie epidemii cholery w rejencji opolskiej w latach 1831-1832 w świetle przepisów sanitarno-medycznych. Opole.

Koląbryna Helena. 1909. Objawy życia religijnego i społecznego. Echa z Płocka, „Mazur”, nr 30.

Korzeniewski Krzysztof. 2016. Medycyna podróży. Kompedium, Warszawa.

Kostanecki Stanisław. 1973. Płock 1830-1864, w: Dzieje Płocka, pod red. A. Gieysztora. Płock.

Leszczyński Zdzisław. 1992. Lekarze w powstaniu listopadowym. Warszawa.

Lisowski Witold. 2006. Polska służba zdrowia w powstaniach narodowych: 1794-1944, Warszawa.

Łyskanowski Marcin. 1908. Medycyna i lekarze dawnej Warszawy. Warszawa.

Macieszyna Maria. 1921. Powstanie Listopadowe w Płocku. Płock.

Markiewicz Barbara. 1994. Żywe obrazy. O kształtowaniu pojęć poprzez ich przedstawienie. Warszawa.

Mogielnicki Stanisław. 1937. Doktor medycyny i chirurgii Wilhelm Malcz i jego poglądy na cholerę. Lekarz Woskowy. t. 30.

Nowowiejski Antoni Julian. 1931. Płock. Monografia historyczna, wyd. 2. Płock.

Olkowski Zbigniew. 1968:102. Epidemia cholery azjatyckiej w Prusach Wschodnich w latach 1831-1832, Komunikaty Mazursko-Warmińskie.

Szumlicka- Rychlik Grażyna 2013. Historia powstania cmentarza cholerycznego w Płocku. „Notatki Płockie”. 4/237.

Tkacz Bogdan. 1964. Ważniejsze traktaty o chorobach zakaźnych z krakowskiej szkoły od XV do XVIII wieku, „Przegląd Epidemiologiczny”, R. XVIII. nr 2.

Urbach Janusz Konrad. 1938. Udział Żydów w walce o niepodległość Polski. Łódź.

Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. 2015. t. XV, cz. II, pod red. A. Karpińskiego, Warszawa.

Zbieg Anita, Żak Błażej. 2012. Symulacja upodabniania się postaw w sieci relacji społecznych, w: Nauki o zarządzaniu, 4(13).

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles