EDUKACJA ZDALNA – ODDOLNA SIŁA ZDETERMINOWANYCH PASJONATÓW CZY STARANNIE WYPRACOWANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE. PANDEMIA KORONAWIRUSA COVID-19 W POLSKIEJ EDUKACJI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(6)

Słowa kluczowe:

COVID-19, e-learning, m-learning, b-learning, kształcenie zdalne, dydaktyka, pandemia, szkoła

Abstrakt

Kształcenie zdalne zmienia podejście do edukacji szkolnej i pozaszkolnej, oddziałuje na wszystkie szczeble edukacji. Dotychczas, czyli przed pandemią covid-19 (koronawirus) było domena pasjonatów i osób upatrujących w nim dodatkowej siły, elementu wspomagającego edukację.  Oczywiście czyste formy zdalne, e-learningowe święciły swoje triumfy w rozwiązaniach korporacyjnych, odnoszących się do szkoleń i kursów. Wyższe uczelnie i szkolnictwo podstawowe, średnie korzystały nader rzadko ze zdalnych elementów. Nawet formy hybrydowe, mieszane, zwane komplementarnymi (b-learning) stanowiły raczej swoiste novum w ramach działań nauczycieli i wykładowców. Ważnym elementem rozważań nad e-learningiem szkolnym i akademickim jest to co dotychczas nazywaliśmy oddolną siła, czyli zaangażowaniem pasjonatów odkrywających tajniki platform e-learningowych przed swoimi wychowankami oraz chęci tych drugich, uczniów, studentów. Dekadę temu, w badaniach ankietowych studenci mówili o ich potrzebie wplatania zdalnego wsparcia do edukacji tradycyjnej. Eksperci, nauczyciele akademiccy, realizujący swoje zajęcia za pośrednictwem platform podejrzewali stopniowe przechylanie się szkolnej szali w stronę b-learningu. Obserwując zmiany dokonujące się w szkole przez odtętnią dekadę, możemy uczciwie stwierdzić, że były to raczej ruchy pozorowane, nie mogące odmienić systemu klasowo-lekcyjnego, a zwłaszcza tych jego elementów, które ciążyły nam wszystkim, podmiotom procesu kształcenia. Co zatem się stało, jakie moce odmieniły szkolna i akademicką edukacje, ze odnaleźliśmy się w cyfrowym świecie, zaczęliśmy korzystać z rozwiązań mobilnych, potrafimy prowadzić zajęcia on-line? I czy faktycznie potrafimy? Czy ta zmiana to zło konieczne, czy szansa na jutro, dla uniwersytetów, szkół, uczniów, studentów, wykładowców i nauczycieli – a zatem dla nowoczesnych, zmieniających się, ale niezmiennie uczących się społeczeństw?

Bibliografia

• Allen, I. Elaine, Seaman, Jeff. 2009. Learning on Demand – Online Education in the United States. Printed in the United States of America: Babson Survey Research Group, United States of America

• Andersen, Hans Christian. 2011. Baśnie. Królowa śniegu. Poznań Wydawnictwo G&P

• Baudrillard, Jean. 2005. Pakt jasności. O inteligencji zła, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

• Canipe, Simon 2012. 5 K-12 E-Learning Trends, “The Journal”.http://gsehd.gwu.edu/documents/ Dostęp: 15.08.2021)

• Christoff, Monika, Wawrzyniak Sonia 2020. Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM

• Cybal-Michalska, Agnieszka. 2019. Młodzież akademicka a świat „bezgranicznych karier, [w:] Cybal-Michalska, Agnieszka. 2019. Młodzież jako podmiot i przedmiot badań pedagogicznych, Poznań Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB

• Cybal-Michalska, Agnieszka. 2019. Młodzież jako podmiot i przedmiot badań pedagogicznych, Poznań Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB

• Guri-Rosenblit Sarah. 2005. Distance education’ and e-learning: not the same thing, „Higher Education”, 49, 4

• Harasim Linda. 2000. Shift happens: online education as a new paradigm in learning, „Internet and Higher Education” vol. 3, 1–2, http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2s0034441727&origin=inward&txGid=da38HzqKYnGFX4qnzux43ia%3a2. Dostęp: 12.07.2021

• Harasim, Linda, Fraser Simon. On online collaborative learning, http://www.slideshare.net/aquifolium/lindaharasim-on-online-collaborative-learning, Dostęp: 20.07.2021

• Ingarden, Roman.1972. Książeczka o człowieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie

• Lem, Stanisław Pan Cogito przed monitorem, [w:] Polityka.pl kultura, http://www.polityka.pl/kultura/ludzie/175231,1,lem-stanislaw.read. Dostęp: 22.08.2021.

• Leszkowicz Mateusz. 2020. Czytanie informacyjne. Infografiki w procesach poznawczych. Wydawnictwo Naukowe UAM

• McLuhan, Marschall. 1964. Understanding Media. https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1967_num_5_1_3099. Dostęp 20.08.2021

• Mickiewicz, Adam, 1922. Ballady i Romanse. Romantyczność, , Krakowska Spółdzielnia Wydawnicza, Kraków. https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse.pdf. Dostęp 20.08.2021.

• Mischke, Jerzy. Dylematy współczesnej edukacji: nauczanie tradycyjne czy zdalne, http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~mischke/upload/File/artykoly/Dylematy_wspolczesnej_edukacji.pdf. Dostęp: 02.07.2021

• Postman, Neil. 2004. Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa: MUZA

• Przybyła, Mariusz, 2020. Szkoła „złowiona” we własne sieci – rzecz o kształceniu tradycyjnym i komplementarnym w obliczu pandemii koronawirusa Covid19, [w:] Christoff, M. Wawrzyniak S. Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM

• Przybyła, Mariusz. 2012. Kształcenie zdalne w szkole wyższej, stan i perspektywy, Poznań. http://hdl.handle.net/10593/2898

• Tokarczuk, Olga. 2019. Przemowa noblowska Olgi Tokarczuk, "Czuły narrator", Sztokholm

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles