AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH – PERSPEKTYWA OSOBOWA, SPOŁECZNA I KULTUROWA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(7)

Słowa kluczowe:

młodzież, media społecznościowe, autoprezentacja, tożsamość, jednostka narcystyczna

Abstrakt

Media społecznościowe są nie tylko miejscem aktywności młodych ludzi, ale także wyrażania własnej osoby oraz interpretowania różnorodnych treści. Wpisały się na stałe  w ich funkcjonowanie. Jednocześnie z ogromną siłą oddziałują na sferę osobową, społeczną i kulturową nastolatków. W nich kreują swój wizerunek oraz uzależniają go od aprobaty innych użytkowników. Z nich  czerpią także wzorce  (czasem niedoścignione), do których bardzo często aspirują.

Celem artykułu jest ukazanie aktywności młodzieży w mediach społecznościowych w perspektywie osobowej, społecznej i kulturowej.

Bibliografia

Andrzejewska, Anna. 2013. Komunikowanie się dzieci i młodzieży w przestrzeni internetowej. W: Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, red. Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Sylwia Ćmiel. Józefów: Wyd. WSGE.

Andrzejewski, Adam. (2018). „Lajki” i „Followersi” na portalach społecznościowych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1.

Bąk, Aneta. 2016. Serwisy społecznościowe – efekt Facebooka i nie tylko, „Media i Społeczeństwo”. nr 6.

Brosch, Anna. 2014. Autoprezentacja nastolatków w mediach społecznościowych. W: Oblicza internetu. Sieciowe dyskursy.(Roz)poznawanie cyfrowego świata, red. Marek Sokołowski. Elbląg: Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Elbląg.

Burgo, Joseph. 2016. Narcyz obok ciebie. Warszawa: Wydawnictwo Amber.

Freud, Zygmunt. (1991). Wprowadzenie do narcyzmu. W: Kazimierz Pospiszyl, red. Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gilbert, Paul. 2000. The Relationship of Shame, Social Anxiety and Depression: The Role of the Evaluation of Social Rank, „Clinical Psychology and Psychotherapy", no. (7).

Gliniecka. Marta. 2017. Profil na Facebooku – awatar, wirtualna maska czy obraz siebie? o konstruowaniu tożsamości internetowej. „Zarządzanie Mediami”. nr 2.

Goffman, Erving. 2008. Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Gościniak Jerzy, Mocek, Michał. 2008. Narcyzm i patologia narcystyczna w ujęciu psychologii self Heinza Kohuta. „Roczniki Psychologiczne”, nr 11.

Grusky, David. 2011. Theories of Stratification and Inequality W: The Concise Encyclopedia of Sociology, ed. George Ritzer and J. Michael Ryan. Oxford: Wiley-Blackwell.

ICD-10. V rozdział. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, 2000. ISBN 83-85688-25-0.

Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Wrocław: Elsevier Urban&Partner, 2000. ISBN 978-83-7609-000-9;

Kutter, Petter.1998. Współczesna psychoanaliza: Psychologia procesów nieświadomych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lasch, Christhoper. 2019. Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań. Warszawa: Wydawnictwo Sedno.

Latane, Bibb, 1981. The psychology of social impact. „American Psychologist”, no. (36).

Leder, Andrzej. (2000). Po drugiej stronie duszy? kto będzie zdrowy psychicznie?, „Polityka”. nr 22.

Leder, Andrzej. (2006). Głód Narcyza czyli o uzależnieniu i ekscytacji. „Niezbędnik Inteligenta”, (dodatek do „Polityki” nr 25). nr 9.

Lowen, Alexander. 1995. Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu Ja. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

Melosik, Zbigniew. 2014. Tożsamość, ciało i władza w kulturze instat. Kraków: Wyd. Impuls.

Nowak, Andrzej i Krzysztof Krejtz. 2006. Internet z perspektywy nauk społecznych, W: Społeczna przestrzeń Internetu, red. Dominik Batorski, Mirosława. Marody, Andrzej Nowak. Warszawa: Wyd. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Akamedica”.

Nowak, Paweł. 2011. Oblicza narcyzmu. Rdom: Wydawnictwo Politechnika Radomska.

Reich, Tomasz. 2016. Jak dbać o wizerunek w mediach społecznościowych. Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli.

Saunders, Peter. 1990. Social Class and Stratification. London: Routledge.

Szpunar, Magdalena, 2016). Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH.

Szpunar, Magdalena. 2014. Od narcyzmu jednostki do kultury narcyzmu. „Kultura - Media – Teologia”, nr 18.

Wojciszke, Bogdan. 2002. Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej, Warszawa: Scholar.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles