COMPETENCES IN DISTANCE EDUCATIONOF THE 21ST CENTURY.DIRECTIONS, CONCEPTS, NEW CHALLENGES

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(1)

Słowa kluczowe:

edukacja zdalna, kompetencja, technologia, pandemia koronawirusa, zarządzanie kompetencją

Abstrakt

Głównym celem niniejszego opracowania jest określenie rodzaju i specyfiki kompetencji w edukacji zdalnej w czasie pandemii koronawirusa, jakie mogą zdobyć lub pogłębiać uczniowie i studenci.  Aby ten cel zrealizować, zadano m.in. pytania: Czym jest kompetencja? Na przekaz jakich kompetencji ukierunkowana jest edukacja online? Jakie jest doświadczenie światowe w zakresie edukacji zdalnej w dobie pandemii koronawirusa? Czy rzeczywiście czas zdalnego uczenia jest czasem pogłębiania kompetencji? Odpowiedzi na te pytania, przedstawione na podstawie analizy treści najnowszej literatury przedmiotu, w tym szczególnie badań na temat zdalnej edukacji, pozwolą zobrazować nowe paradygmaty oraz wyzwania w tym temacie.  

 

Bibliografia

Argyle, Michael. 1999. The Psychology of Interpersonal Behavior. London: Penguin UK.

Bozkurt, Aras, Sharma, Ramesh C. 2020. Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education 15, i-IV. DOI: 10.5281/zenodo.3778083.

Cabaj, Magdalena, Rewerski, Tomasz. 2005. Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne u osób pracujących i bezrobotnych. Polityka Społeczna 2, 8-11.

Chinelatto, Lucas, Costa, Thamara R., Medeiros, Victor M., Boog, Gustavo H.P., at al. 2020. What You Gain and What You Lose in COVID-19: Perception of Medical Students on their Education. Clinics, 75, e2133. DOI: 10.6061/clinics/2020/e2133.

Czerepaniak-Walczak, Maria. 2020. Kompetencja: słowo kluczowe czy „wytrych" w edukacji?, http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/6514/1/04_Maria_Czerepaniak_Walczak_KOMPETENCJA_S%C5%81OWO_KLUCZOWE_53-66.pdf (access: 13.10.2021).

Drzewiecki, Piotr, Dąbrowskia, Anna, Górecka, Dorota et al. 2012. Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.

Iivari, Netta, Sharma, Sumita, Ventä-Olkkonen, Leena. 2020. Digital transformation of everyday life – How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care? https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401220310264 (access: 13.10.2021).

Jonek-Kowalska, Izabela, Wodarski, Krzysztof, Rola edukacji akademickiej w kształtowaniu kompetencji przyszłości w kontekście wydatków na szkolnictwo wyższe w Polsce. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska 124, 33-42. DOI: 10.29119/1641-3466.2018.124.3.

Kompetencja. 2000. In: Etymologiczny słownik języka polskiego, T. 1. Ed. A. Bańkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kompetencja. 2005. In: Słownik języka polskiego PWN. Ed. E. Sobel. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kompetencja. 2020. In: Słownik języka polskiego. Ed. W. Doroszewski, http://sjs.pwn.pl/doroszewski/kompetencja;5441246.html (access: 13.10.2021).

Kompetentny (2003). In: Uniwersalny słownik języka polskiego. Vol. 2. Ed. S. Dubisz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

König, Johannes, Jäger-Biela, Daniela J., Glutsch, Nina. 2020. Adapting to online learning when COVID-19 school closing: Teacher Education and Teacher Competences Among Early Car Teacher Education in Germany. European Journal of Teacher Education 43, 608 -622, DOI: 10.1080 / 02619768.2020.1809650.

Kozma, Robert B. 2011. ICT, Education Transformation, and Economic Development: An Analysis of the US National Educational Technology Plan. E-Learning and Digital Media 8 (2), 106–120. DOI: 10.2304/elea.2011.8.2.106.

Kwiatkowski, Stefan. 2018. Kompetencje przyszłości. In. Kompetencje przyszłości. Ed. S. Kwiatkowski. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Łukasiewicz, Katarzyna. 2019. Digital competences in supply chain management. Ekonomika i Organizacja Logistyki 4, 85–96. DOI: 10.22630/EIOL.2019.4.4.35.

Marcyński, Krzysztof. 2017. Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Matusiak, Renata. 2020. Kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe a kształcenie w społeczeństwie informacyjnym. Szkoła – Zawód – Praca 19, 64-80. DOI: 10.34767/SZP.2020.01.04.

McClelland, David. 1973. “Testing for Competence Rather Than for Intelligence”. American Psychologist 28(1), 1–14.

Netta, Ivari, Sumita, Sharma, Leena, Ventä-Olkkonen. 2020. Digital transformation of everyday life – How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care? International Journal of Information Management 55, 102-183, DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102183.

OECD Future of Education and Skills 2030, Conceptual learning framework. Transformative Competencies For 2030, https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/transformative-competencies/Transformative_Competencies_for_2030_concept_note.pdf (access: 12.10.2021).

Pew Research Center. 2020. Experts Predict More Digital Innovation by 2030 Aimed at Enhancing Democracy. https://www.pewresearch.org/internet/2020/06/30/experts-predict-more-digital-innovation-by-2030-aimed-at-enhancing-democracy/ (access: 13.11.2020).

Skills development in the time of COVID-19: Taking stock of the initial responses in technical and vocational education and training, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_766557.pdf (access: 22.10.2021).

Sun, Litao, Tang, Yongming, Zuo, Wie. 2020. Coronavirus pushes education online. Nature Materials 19, 687, DOI: 10.1038/s41563-020-0678-8.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles