WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI – WYBRANE ZAGADNIENIA

Autor

  • Lidia Dorota Marszałek Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.15(3)

Słowa kluczowe:

dorośli, seniorzy, dorosłe dzieci, opieka

Abstrakt

Tematyka niniejszego artykułu stanowi próbę przybliżenia sytuacji osób dorosłych, posiadających pod opieką zarówno własne dorosłe dzieci, jak i seniorów w podeszłym wieku. Tekst stanowi analizę różnorodnych kwestii, ujętych zarówno od strony problemów seniorów i ich bytowania we współczesnym świecie, jak i dorosłych osób, zmuszonych do opieki nad seniorami, jak i utrzymywania własnych dorosłych dzieci, które unikają usamodzielnienia, nie podejmując pracy i wybierając życie na koszt rodziców, co zdarza się coraz częściej we współczesnym świecie młodych ludzi.

Bibliografia

Balcerzak-Paradowska, Bożena. 2008. Warunki życia i mieszkaniowe osób starszych. W: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Warszawa: praca zbiorowa, Kancelaria PAN., ss. 170-193.

Bołoz, Wojciech. 1998, Promocja osoby w rodzinie. Warszawa: Wyd. ATK.

Błędowski, Piotr. 2006. Pomoc społeczna. W: Polityka Społeczna. Adam Kurzynowski (red.). Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza, s.40-44.

Bradshow, John. 1994. Zrozumieć rodzinę, Warszawa: IPZiT.

Comfort, Alex. 1968. Dlaczego się starzejemy Warszawa: PWN.

Czapiński, Janusz. 2001. Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna. Warszawa: Wyd. Santorski i s-ka.

Głębocka, Anna. 2007. Problemy osób starszych wyzwaniem XXI wieku. W. Wybrane problemy procesu starzenia się człowieka Stanisław Rogala (red.). Opole: Wyd. WSZiA.

Grodzicki, Tomasz; Kocemba, Józef i Skalska, Anna. 2007. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej  podręcznik dla lekarzy i studentów. Gdańsk: Wyd. Via Medica.

Kawula, Stanisław; Brągiel, Józefa i Janke, Andrzej. 2002. Pedagogika rodziny. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Kawczyńska-Butrym, Zofia. 2001. Problemy epoki i środowisko życia osób niepełnosprawnych. Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa.

Kępiński, Antoni. 1985. Melancholia.Warszawa: PZWL.

Kocemba, Józef; Kołomyjska, Grażyna. 1989. Gerontologia. Kraków: AWF.

Kowalik, Stanisław. 1997. Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku. W: Pedagogika specjalna, Władysław Dykcik (red.), Poznań: Wyd. UAM, ss. 277-288.

Muchnicka-Djakow, Iza. 1982. Człowiek starszy w rodzinie i społeczeństwie. W: Gerontologia dla pracowników socjalnych. Kinga Wiśniewska-Roszkowska (red.). Warszawa: PZWL, ss.6-11.

Nowicka, Agnieszka. 2008. Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Impuls.

Ossowska, Maria. 1983. Koncepcja pokolenia. W: O człowieku, moralności i nauce, Maria Ossowska (red.) Warszawa: PWN.

Pawłowska, Róża. 2003. Samotność człowieka – rozważania teoretyczne. W: Pedagogika człowieka samotnego. Róża Pawłowska i Elżbieta Jundziłł (red.). Gdańsk: Wyd. Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistyczne, ss.17-43.

Pecyna, Maria. 1990. Psychoprofilaktyka procesu starzenia się, „Zdrowie psychiczne”, nr 1-4, ss. 59-68.

Pędich, Wojciech. 1996. Ludzie starzy. Warszawa: CRSS.

Piotrowski, Jerzy. 1986. Gerontologia i geriatria. W: Encyklopedia seniora. Irena Borsowa i in. (red.). Warszawa:, WP, ss. 11-24.

Rembowski, Jerzy. 1985. Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” nr 4, ss. 109-117.

Rogala, Stanisław. 2009. Psychologiczne uwarunkowania oczekiwań ludzi starszych i przewlekle chorych wobec rodziny, „Przewodnik lekarza”. Nr 1, ss. 204-207.

Solak, Adam. 2003. Wychowanie i praca. Tłuchów: by: A. Solak.

Szarota, Zofia. 2004. Gerontologia społeczna i oświatowa. Kraków: Wyd. AP.

Worach-Kardas, Halina. 1983. Wiek a pełnienie ról społecznych. Warszawa – Łódź PWN.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-07-26

Numer

Dział

Articles