WPŁYW PODWÓJNEGO LOCKDOWNU NA EDUKACJĘ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ICH ZACHOWANIE PO POWROCIE DO SZKOŁY W OPINII NAUCZYCIELI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.15(12)

Słowa kluczowe:

uczeń, nauczyciel, pandemia, edukacja zdalna, umiejętności informatyczne

Abstrakt

W związku z realizacją kształcenia w formie zdalnej na niespotykaną dotąd skalę nasunęły się pytania o jej jakość i przebieg oraz o zachowanie uczniów po powrocie do szkoły z lockdownu. Tego typu sytuacja była motywacją do przeprowadzenia badań pedagogicznych, których głównym celem było poznanie opinii nauczycieli na temat kształcenia w formie zdalnej, rozpoznanie ich priorytetów oraz oceny zachowania uczniów po powrocie z lockdownu do szkoły. Badaniem objęto chętnych nauczycieli (N=60) ze szkół podstawowych z terenu dwóch miast: Białej Podlaskiej i Częstochowy. Wyniki badań pozwoliły poznać opinię badanej grupy nauczycieli na założony cel badań. Okazało się, że nauczyciele widzą dobre strony tej formy kształcenia, głównie związanej z doskonaleniem umiejętności informatycznych uczniów klas I-VIII, ale  sprecyzowali też jej słabe strony. Wskazali kilka istotnych rekomendacji, z których mogą w przyszłości skorzystać osoby ze środowisk edukacyjnych, co jest ważne, biorąc po uwagę fakt, że żyjemy w warunkach nieprzewidywalnych oraz aby jednocześnie zapobiec pojawiającym się z tego powodu trudnościom.

Biogram autora

Aleksandra Kruszewska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Zainteresowania naukowe: kompetencje uczniów, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Bibliografia

Czerepaniak-Walczak, Maria. 1999. Kompetencja: słowo kluczowe czy „wytrych” w edukacji.Neodidagmata,24,53-66.

Dhawan, Shivangi. 2020. Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational Technology Systems, Vol. 49 (1) 5-22, DOI:10.1177/00472395 20934018.

Di Pietro, Giorgio., Biagi, Federico., Costa, Patricia., Karpiński, Zbigniew i Mazza, Jacopo. 2020. JRC Technical Report The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets. Joint Research Center, Luxembourg: Publications Office of the European Union, DOI:10.2760/126686.

Feiner, Małgorzata i Went Wiesław.1997. Nowe zadania nauczyciela. Edukacja i Dialog,9,3-4.

Głos Nauczycielski, Badanie z 25.06.2020 r. Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa. Przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Fundację Dbam o Mój Zasięg i Fundację Orange. Dostęp: 20.11.2021. w: https://glos.pl/page/2.

Głowicki, Piotr. 2010. Współczesne rozwiązania w zakresie modelowania systemów nauczania hybrydowego. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, 28,71-82.

Kędzierska, Barbara. 2005. Informatyczne kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kruszewska, Aleksandra., Nazaruk, Stanisława i Szewczyk, Katarzyna. 2020. Polish teachers of early education in the face of distance learning during the COVID-19 pandemic – the difficulties experienced and suggestions for the future. Education 3-13, Francis & Tylor, https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1849346

Kubiak, Mirosław. 2003. Próba stworzenia uniwersalnej definicji kształcenia na odległość Wirtualna Edukacja, Czasopismo elektroniczne,17/10.

Nadeak, Bernadetha.2020. The Effectiveness of Distance Learning Using Social Media during the Pandemic Period of COVID-19: A Case in Universitas Kristen Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (7),1764-1772.

Pilch, Tadeusz i Bauman, Teresa. 2001. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Rahim,Amena., Ali, Shazia., Ali Shabana i Fayyaz, Humaira.2020. ONLINE EDUCATION DURING COVID -19 PANDEMIC; AN EXPERIENCE OF RIPHAH INTERNATIONAL UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES. Pakistan Armed Forces Medical Journal, SpecialIssue2,Vol.70 (2),506-512.

Raport MEN, Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19. Dostęp: 26.01.2021.

https://dokumenty.men.gov.pl/Raport_MEN_Zapewnienie _ funkcjonowania_ jednostek_systemu_oswiaty _w_okresie_epidemii_COVID-19.pdf.

Wach-Kąkolewicz, Anna.2013.Problemy współczesnej pedagogiki. Neodidagmata,35,3-19.

Zhang, Lei i Yunhui Liu. 2020. Potential interventions for novel coronavirus in China: A systematic review. Journal of Medical Virology, New York, Wiley, https://doi.org/10.1002/jmv.25707.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.2020, poz.374).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 20 marca 2020, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 493).

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-07-26

Numer

Dział

Articles