Uniwersytet – przestrzeń budowania wspólnoty i zaufania

Autor

  • Stanisław Chrobak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Nauk Pedagogicznych

Słowa kluczowe:

osoba, prawda, uniwersytet, wspólnota, zaufanie

Abstrakt

DOI: 10.19251/sej/2020.11(1)

Uniwersytet nieustannie podlega procesowi intensywnych przeobrażeń. Różnorodność potrzeb i oczekiwań społecznych wobec kształcenia uniwersyteckiego wymaga, aby społeczność akademicka poddała analizie swój aktualny status, wyzwania przyszłości i rozważyła inicjatywy odpowiadające tym wyzwaniom. Podkreślając zatem to znaczenie universitas, wedle którego jest on wspólnotą nauczających i uczących się: universitas studiorum et studentium, warto postawić pytanie w jaki sposób budować tę wspólnotę, aby w masowych w swym charakterze studiach nie zagubić fundamentalnych wartości. Uniwersytet wtedy spełnia swój własny cel, gdy w określonej wspólnocie ludzi, przy pomocy środków o charakterze naukowo-twórczym, naukowo-badawczym prowadzi do tego, że rozwija się człowiek, że się wyzwala jego wszechstronny potencjał duchowy. Potencjał umysłu, woli, serca; formacja całego człowieka.


[1] Ten sam tekst ukazał się w języku angielskim: The University – a space for building community and trust, „Forum Pedagogiczne” 2019/2, cz. 1, 253-263.

Bibliografia

Antonowicz, Dominik. 2005. Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Benedykt XVI. 2007. Niech św. Augustyn będzie dla nas wzorem dialogu wiary i rozumu. Spotkanie ze wspólnotą akademicką na dziedzińcu uniwersytetu. L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, nr 6(294), 12-14.

Benedykt XVI. 2008. Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy. Przemówienie Benedykta XVI do wspólnoty rzymskiego uniwersytetu La Sapienza, L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, nr 3(301), 12-17.

Goćkowski, Janusz, Anna Woźniak. 2003. Tożsamość i żywotność uniwersytetu. Problem charakteru tradycji życia akademickiego. W: Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności, red. Andrzej Ładyżyński, Jacek Raińczuk, 121-148. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Goćkowski, Janusz. 1998. Funkcjonalność uniwersytetu w perspektywie długiego trwania. W: Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, red. Helena Żytkowicz, 21-48. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Górniewicz, Józef i Paweł Piotrowski. 2014. Uniwersytet jako źródło wartości kultury. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza EISet.

Gutowski, Piotr. 2005. Katolickie uniwersytety a ideał pełnej prawdy. Znak 606(11), 43-57.

Jan Paweł II. 1998. Encyklika Fides et ratio. Poznań: Pallottinum.

Jan Paweł II. 2010. Przemówienie do profesorów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Częstochowa, 6 czerwca 1979 r. W: Gaude Mater Polonia. Pierwsza pielgrzymka, czerwiec 1979 r., red. Andrzej Sujka, 173-176. Kraków: Wydawnictwo M.

Kościelniak, Cezary. 2015. Uniwersytet, rozwój, kultura. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Lekka-Kowalik, Agnieszka. 2006. O dostojeństwie uniwersytetu – raz jeszcze. Ethos, 3(75), 162-174.

Magna Charta Universitatum, Bologna, Italy September 18, 1988. http://www.aic.lv/bolona/Bologna/maindoc/magna_carta_univ_.pdf (28.01.2019). Wielka Karta Uniwersytetów. http://ekspercibolonscy.org.pl/ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/KARTA%20UNIWERSYTET%25C3%2593W%20EUROPEJSKICH%20EUA.pdf.

Moulin, Léo. 2002. Średniowieczni szkolarze i ich mistrzowie, tłum. Halina Lubicz-Trawkowska. Gdańsk-Warszawa: Wydawnictwo Marabut.

Murawska, Anna. 2018. Uniwersytet jako przestrzeń życia w ideach. Rocznik Lubuski, T. 44, cz. 2, 119-127.

Musiał, Kazimierz. 2013. Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Przecławska, Anna. 1998. Uprawianie nauki istotą kształcenia uniwersyteckiego. W: Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, red. Helena Żytkowicz, 161-162. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Readings, Bill. 1999. The University in Ruins. London: Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Readings, Bill. 2017. Uniwersytet w ruinie. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Salmonowicz, Stanisław. 1998. Między hierarchicznością, feudalizmem a brakiem dobrych obyczajów w nauce. W: Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, red. Helena Żytkowicz, 53-61. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Semków, Jerzy. 2003. Tożsamość uniwersytetu wobec kryzysu wartości świata ponowoczesnego. W: Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności, red. Andrzej Ładyżyński, Jacek Raińczuk, 45-52. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sławek, Tadeusz. 2009. Uniwersytet i to, co między ludźmi. Nauka 2, 23-36.

Stróżewski, Władysław. 1992. W kręgu wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Sułkowski, Łukasz. 2016. Kultura akademicka. Koniec utopii?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Sztompka, Piotr. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tischner, Józef. 1984. Etyka wartości i nadziei. W: Wobec wartości, red. Dietrich von Hildebrand, Jan A. Kłoczowski, Józef Paściak, Józef Tischner, 55-149. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-10-15

Numer

Dział

Articles