Pedagogiczna perspektywa duchowości człowieka

Autor

Słowa kluczowe:

pedagogika, duchowość człowieka

Abstrakt

DOI: 10.19251/sej/2020.12(3)

We współczesnym świecie pojęcie duchowości nie tylko bywa różnie rozumiane w rozmaitych potocznych kontekstach, ale też często odmiennie definiowane przez różne nauki – humanistyczne, społeczne, a nawet ekonomiczne. Nauki te próbują adaptować pojęcie duchowości do własnych założeń i perspektyw badawczych, niejednokrotnie całkowicie przeciwnych wobec innych nauk. Pedagogika jako nauka również podejmuje się definiowania tego pojęcia we własnych kontekstach problematyki wychowania i nauczania. Prezentowane opracowanie przedstawia elementarne podejście pedagogiki jako nauki do kwestii duchowości człowieka w obszarze jej analiz i praktycznych konotacji.

Bibliografia

Ablewicz, Krystyna. 2003. Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Kraków: Wyd. UJ.

Adamski, Franciszek. 1993. Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej. W: Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej. 9-15, red. Franciszek Adamski. Kraków: Wyd. Naukowe PAT.

Białek, Ewa D. 2009. Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Galloway, Charles. 1988. Psychologia uczenia się i nauczania. t. 2. Warszawa: PWN.

Kowalczyk, Stanisław. 1990. Zarys filozofii człowieka. Sandomierz: Wyd. Diecezjalne.

Krąpiec, Mieczysław A. 1999. Człowiek w kulturze. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kubiak, Anna. 2005. Jednak New Age. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Kunowski, Stefan. 1993. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wyd. Salezjańskie.

Mariański, Janusz. 2010. Nowa duchowość – alternatywa czy dopełnienie religijności?. W: Religijność i duchowość – dawne i nowe formy. 19-34, red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Stella Grotowska. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Maritain, Jean. 1993. Od filozofii człowieka do filozofii wychowania. tłum. A. Ziemnicki. Kraków: Wyd. WAM.

Milerski, Bogusław. 2010. Pedagogika kultury. W: Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t. 4. 69-94, red. Bogusław Śliwerski. Gdańsk: GWP.

Nowak, Marian. 2003. Pedagogika personalistyczna. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1. 232-247, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. Warszawa: PWN.

Nowak, Marian. 2008. Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa, Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Pasek, Zbigniew. 2010. O przydatności pojęcia duchowość do badań nad współczesną kulturą. W: Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, 56-65, red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Stella Grotowska. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Śliwerski, Bogusław. 2008. Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy. W: Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 1. 25-76, red. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. Gdańsk, GWP.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-29

Numer

Dział

Articles