Strategie ,,przetrwania” w zawodzie nauczycielskim jako element ukrytego programu placówki oświatowej

Autor

  • Renata Brzezińska Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa

Słowa kluczowe:

nauczyciel, ukryty program placówki oświatowej, relacje interpersonalne, sposoby zachowań w gronie pedagogicznym

Abstrakt

DOI: 10.19251/sej/2020.11(4)

Artykuł przedstawia wyniki badań z prowadzonych w 2016 roku dyskusji grupowych wśród 32 nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego. Ich treść dotyczy jednego z elementów ukrytego programu placówki oświatowej, jakim są relacje interpersonalne w gronie nauczycielskim. Przeżycia i doświadczenia nauczycieli zdobyte w placówkach oświatowych umożliwiły ujawnienie sposobów, które stanowią swoistą ,,strategię przetrwania” w skomplikowanej rzeczywistości codziennych relacji w gronie pedagogicznym. Nauczyciele wypowiadali się jak radzą sobie z toksycznymi relacjami w gronie, wskazując na różne strategie zachowań.

Bibliografia

Bauman, Teresa. 1993. Ukryte aspekty edukacji, W: Kontestacje pedagogiczne, red. Bogusław Śliwerski. Kraków: Impuls.

Brzezińska, Renata. 2018. Co się dzieje w pokoju nauczycielskim? Kultura relacji Interpersonalnych. Włocławek: Wydawnictwo Kujawskiej Szkoły Wyższej.

Brzezińska Renata. 2016. The autonomy of Teacher in Philosophical and Social Paradigms of Parhesia. Journal of Education and Training Stadies, Redfam Publishing, Oregon: vol. 4, No.3, 133-137.

Brzezińska, Renata i Artur Brzeziński. 2015. Pokój nauczycielski –inspirujący czy toksyczny?

Kultura relacji społecznych a jakość edukacji w placówce oświatowej, W: Edukacja wczoraj –dziś- jutro. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości,

red. Elżbieta Sałata,

Małgorzata Mazur, Justyna Bojanowicz, 513-527. Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe.

Foucault, Michael. 2012. Hermeneutyka podmiotu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Gordon, Tomasz. 1995. Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Handy, Charles. 1997. Kultura szkoły i jej znaczenie, W: Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, red. Danuta Elsner, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Janowski, Andrzej, 1995, 1998. Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa: WSiP.

Kołodziejczak, Hanna. 2007. Komunikowanie się w radzie pedagogicznej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej.

Krawcewicz, Stanisław. 1973. Współpraca i współżycie w zespołach nauczycielskich. Warszawa: PWN.

Krzychała, Sławomir. 2008. Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Krzychała, Sławomir i Beata Zamorska B. 2008.Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Łypacewicz, Stanisław. 1975. Kształtowanie stosunków międzyludzkich. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.

Marek, Janusz. 1993. Ukryty program szkoły. Kwartalnik Pedagogiczny,1, 144.

Pilch, Tadeusz. 2003. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Retter, Hein. 2005. Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Schein, Edgar. 1997. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey –Bass

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-10-15

Numer

Dział

Articles