Zastosowanie mapy myśli w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

Autor

Słowa kluczowe:

mapa myśli, rozwój dziecka, praca z dziećmi w wieku eczesnoszkolnym

Abstrakt

10.19251/sej/2020.12(7)

Artykuł podejmuje tematykę wykorzystania stworzonego i rozpowszechnionego przez T. Buzana mapowania myśli w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

 Korzyści, jakie dla wspierania rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym przynosi wykorzystywanie w procesie nauczania-uczenia się map myśli, stanowią mocny argument, aby porządkować, utrwalać i artykułować myśli w tej właśnie formie. Wizualizowanie informacji w postaci mapy myśli (tworzonej na arkuszu papieru bądź przy użyciu programu komputerowego) wspiera procesy myślowe dzieci, sprzyja rozwojowi wyobraźni, pamięci i kreatywności.

Bibliografia

Buzan, Tony. 2019. Mistrzowskie mapowanie myśli. Podręcznik użytkownika najpotężniejszego narzędzia rozumowania. Gliwice: One Press Power Helion.

Collins, Allan M i Ross Quillian. 1969. Retrieval Time From Semantic Memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. Elsevier, t.8, 240-247.

Davies, Martin. 2010. Concept mapping, mind mapping and argument mapping: what are the differences and do they matter? Springer Science+Business Media B.V. ,DOI 10.1007/s10734-010-9387-6 (dostęp 14.05.2020)

Farrand, Paul i Fearzana Hussain i Enid Hennessy. 2002. The efficacy of the ‘mind map’ study technique, Medical Education. Blackwell Science Ltd, nr 36, 426-431. (dostęp 14.05.2020)

Haber, Ralph. 1970. How We Remember What We See. Scientific American, 104-112.

Kamza, Anna. 2014. Rozwój dziecka. Wczesny wiek szkolny. W: Niezbędnik dobrego nauczyciela, red. Anna Izabela Brzezińska. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Marynowicz-Hetka, Ewa. 1987. Dziecko w rodzinie problemowej. Pomoc w rozwoju. Warszawa: Inst. Wydawniczy Związków Zawodowych.

Paivio, Allan. 1983. The empirical case for dual coding. In J. Yuille (Ed.), Imagery, memory and cognition. Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum. 307-322.

Radomski, Andrzej. 2019. O zastosowaniu map myśli w nauce i edukacji. Kultura i Historia”, nr 36, 1-16.

Waloszek, Danuta. 2014. Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Warszawa: Żak.

Wiejak, Katarzyna. 2010. Prawidłowości rozwoju w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W: Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka, red. Teresa Parczewska. Lublin: UMCS.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-29

Numer

Dział

Articles