ISTOTA I ZNACZENIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Autor

  • Dagna Czerwonka Toruńska Szkoła Wyższa w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(14)

Słowa kluczowe:

wczesne wspomaganie rozwoju, terapia, terapeuta

Abstrakt

Prezentowany artykuł wyjaśnia kwestie terminologiczne dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Autorka przedstawia zasady i sposoby organizowania WWR skierowanych  do dzieci i ich rodzin. Jednym istotnych zagadnień poruszanych w tekście  jest osoba terapeuty (jego kompetencje, pożądane cechy) oraz działalność związana z  tworzeniem przestrzeni do pracy z najmłodszymi uczestnikami procesu terapeutycznego. Celem artykułu było ukazanie jak ważna jest efektywna praca specjalistów oraz odpowiednie przygotowanie rodziców podczas procesu wspierania dziecka w codziennym pokonywaniu trudności i barier.

Bibliografia

Abramowska B.E., 2009. Twoje dziecko jest inne ...: informacje i porady praktyczne dla rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością bądź dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 0-7 lat. Wydawca: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Ayres J.A., 1991. Sensory integration and Child, Western Psychological Services, Los Angeles.

Babiuch M., 2002. Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów. Warszawa: WSiP.

Bera A., Baśniowa przestrzeń Sali Doświadczania Świata jako miejsce recepcji uniwersalnych wartości międzyludzkich. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2020(34) s. 38-55.

Bogdanowicz M., Adryjanek A., 2004. Uczeń z dysleksja w szkole. Gdynia: Operon.

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M., Metoda W, Shcrbomc w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa 1994.

Bogdanowicz M: Integracja percepcyjno-motoryczna: teoria-diagnoza-terapia. CMPP-P, Warszawa 1997.

Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Wydawnictwo Harmonia, Warszawa 2004.

Cytowska B., Winczura B., 2006. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Warszawa: Impuls.

Gasińska M., Gazurek D., 2001: Usprawnianie ruchowe według koncepcji NDT-Bobath, [w:] Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. red. C. Szmigiel. T. 2. Kraków.

Gluźniewicz J., Strzelczyk U., 2006. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego, „Kwartalnik Nauczycielski”, nr 21–22.

Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E., 2000. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Warszawa: WSIP.

Kielin J., 2003. Jak Pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Korczak J., Trzeba to zrozumieć, w: Janusz Korczak w getcie. Nowe źródła, Warszawa 1983.

Knill Ch., Dotyk i Komunikacja, Wydawnictwo: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 1995.

Kulczycki M., Arteterapia i psychologia kliniczna, „ Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu”, 1990, nr 57, s.13.

Lewandowska-Kidoń T., Skałbania B., 2019. Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Warszawa: Impuls.

Obuchowska I., 1997. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego: refleksje i propozycje, [w:] Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja, psychokorekcja, red. B. Kaja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.

Stefańska - Klar R., Wczesna interwencja terapeutyczna – nadzieja i szansa na lepsze jutro. „Światło i Cienie” 1997, 3, s. 11-13.

Piaget J., 2006. Studia z psychologii dziecka. Warszawa: PWN.

Piaget J., 1966. Narodziny inteligencji dziecka. Warszawa: PWN, Warszawa.

Podgórska-Jachnik D., 2009. Uzasadnienie potrzeby wczesnych oddziaływań wspomagających rozwój dziecka jako jednego z głównych kierunków rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej. Niepełnosprawność nr 1,s. 91-102.

Rafał-Łuniewska J., 2011. Materiały ORE: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w polskim prawie oświatowym. http://www.ore.edu.pl [11.08.2020].

Serafin T., 2005. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Warszawa; MENiS.

Strykowski W., 2003. Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy. Poznań: eMPi2.

Śliwerski B., 2010. Myśleć jak pedagog. Sopot. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Twardowski A., 2012. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym. Wydawnictwo UAM, Poznań.

Wiśniewska M., 2008. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla rodziców i terapeutów. Impuls, Kraków.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles