OCENA KONTROLI EMOCJONALNEJ Z PERSPEKTYWY MŁODYCH DOROSŁYCH Z ADHD

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(4)

Słowa kluczowe:

adhd, supresja, gniwe, lęk, depresja, aleksytymia

Abstrakt

Cel: Ocena kontroli emocjonalnej z perspektywy młodych dorosłych z ADHD.

Metoda: 86 młodych osób dorosłych (M = 23,14; SD = 2,06) wzięło udział w badaniu kwestionariuszowym. Badani uzupełniali dwa narzędzia: Skalę Kontroli Emocji Courtaulda (CECS) oraz ustrukturyzowany wywiad diagnostyczny ADHD dla dorosłych (DIVA 2.0).

Wyniki: Mimo tego, że dorośli z ADHD wybierają częściej emocje negatywne jako dominujące w swoim życiu lub częściej borykają się z nieumiejętnością nazywania przeżywanych stanów, nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między młodymi dorosłymi z ADHD i bez tego zaburzenia pod względem tłumienia doświadczanych stanów emocjonalnych.

Wniosek: Percepcja regulacji swoich stanów emocjonalnych przez dorosłych z ADHD może być zniekształcona z powodu większej liczby trudnych emocji, jakie identyfikują w swoim codziennym życiu.

Bibliografia

Barkley, R. A. (2015). Emotional dysregulation is a core component of ADHD. In: R. A. Barkley, editors. Attention-deficit hyperactivity disorder: a handbook for diagnosis and treatment, (81-115). Guilford Press; 81-115.

Christiansen, H., Hirsch, O., Albrecht, B., & Chavanon, M. L. (2019). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Emotion Regulation Over the Life Span. Current psychiatry reports, 21(3), 17.

https://doi.org/10.1007/s11920-019-1003-6

Cisler, J. M., Olatunji, B. O., Feldner, M. T., & Forsyth, J. P. (2010). Emotion Regulation and the Anxiety Disorders: An Integrative Review. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 32(1), 68–82. https://doi.org/10.1007/s10862-009-9161-1

Dan, O., Raz, S. (2015). The Relationships Among ADHD, Self-Esteem, and Test Anxiety in Young Adults. Journal of Attention Disorders, 19(3), 231–239. https://doi.org/10.1177/1087054712454571

Donfrancesco, R., Di Trani, M., Gregori, P., Auguanno, G., Melegari, M. G., Zaninotto, S., & Luby, J. (2013). Attention-deficit/hyperactivity disorder and alexithymia: a pilot study. Attention deficit and hyperactivity disorders, 5(4), 361–367. https://doi.org/10.1007/s12402-013-0115-9

Edel, M. A., Rudel, A., Hubert, C., Scheele, D., Brüne, M., Juckel, G., & Assion, H. J. (2010). Alexithymia, emotion processing and social anxiety in adults with ADHD. European journal of medical research, 15(9), 403–409. https://doi.org/10.1186/2047-783x-15-9-403

Faraone, S. V., Asherson, P., Banaschewski, T., Biederman, J., Buitelaar, J. K., Ramos-Quiroga, J. A., Rohde, L. A., Sonuga-Barke, E. J., Tannock, R., & Franke, B. (2015). Attention-deficit/hyperactivity disorder. Nature reviews. Disease primers, 1, 15020.

https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.20

Faraone, S. V., Rostain, A. L., Blader, J., Busch, B., Childress, A. C., Connor, D. F., & Newcorn, J. H. (2019). Practitioner Review: Emotional dysregulation in attention-deficit/hyperactivity disorder - implications for clinical recognition and intervention. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 60(2), 133–150.

https://doi.org/10.1111/jcpp.12899

Foran, H. M., & O'Leary, K. D. (2013). The role of relationships in understanding the alexithymia–depression link. European Journal of Personality, 27(5), 470–480

Friedman, S.R., Rapport, L.J., Lumley, M., et al. (2003). Aspects of social and emotional competence in adult attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychology.17(1):50-58.

Gross J. J. (2002). Emotion regulation: affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39(3), 281–291. https://doi.org/10.1017/s0048577201393198

Halleland, H. B., Sørensen, L., Posserud, M. B., Haavik, J., & Lundervold, A. J. (2019). Occupational Status Is Compromised in Adults With ADHD and Psychometrically Defined Executive Function Deficits. Journal of attention disorders, 23(1), 76–86.

https://doi.org/10.1177/1087054714564622

Holst, Y., & Thorell, L. B. (2020). Functional impairments among adults with ADHD: A comparison with adults with other psychiatric disorders and links to executive deficits. Applied neuropsychology. Adult, 27(3), 243–255. https://doi.org/10.1080/23279095.2018.1532429

Juczyński, Z. (2012). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. PTP. Warszawa

Kajka, N., Kulik, A., & Wachnicka, M. (2020). Temperamental risk factors in young adults with ADHD symptoms, Current Problems of Psychiatry (published online ahead of print 2020), 000010247820200013.

https://doi.org/10.2478/cpp-2020-0013

Kooij, J.J.S. (2013). Diagnostic Instruments. In: Adult ADHD. Springer, London. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4138-9_3

Kooij, J. J. S. & Francken, M. H. (2010). Diagnostisch Interview voor ADHD (DIVA) bij volwassenen 2.0. DIVA Foundation, PsyQ,

Kokkonen, M., & Pulkkinen, L. (2001). Extraversion and Neuroticism as antecedents of motion regulation and dysregulation in adulthood. European Journal of Personality, 15(6), 407–424.

https://doi.org/10.1002/per.425

Kulik, A. & Kajka, N. (2016). Ekspresja emocji a subiektywny stan zdrowia. Regulacyjna rola oceny kontrolnej u kobiet. Seminare, 37,(1), 67-80. http://doi.org/10.21852/sem.2016.1.06.

Luo, Y., Weibman, D., Halperin, J. M., & Li, X. (2019). A Review of Heterogeneity in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Frontiers in human neuroscience, 13, 42.

https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00042

Matthies, S., Philipsen, A., Lackner, H. K., Sadohara, C., & Svaldi, J. (2014). Regulation of sadness via acceptance or suppression in adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Psychiatry research, 220(1-2), 461–467. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2014.07.017

Materna, L., Wiesner, C. D., Shushakova, A., Trieloff, J., Weber, N., Engell, A., Schubotz, R. I., Bauer, J., Pedersen, A., & Ohrmann, P. (2019). Adult patients with ADHD differ from healthy controls in implicit, but not explicit, emotion regulation. Journal of Psychiatry & Neuroscience, 44(5), 340–349. https://doi.org/10.1503/jpn.180139

McDonagh, T., Travers, Á., & Bramham, J. (2019). Do neuropsychological deficits predict anger dysregulation in adults with ADHD? The International Journal of Forensic Mental Health, 18(3), 200–211. https://doi.org/10.1080/14999013.2018.1508095

McIntosh, D., Kutcher, S., Binder, C., Levitt, A., Fallu, A., & Rosenbluth, M. (2009). Adult ADHD and comorbid depression: A consensus-derived diagnostic algorithm for ADHD. Neuropsychiatric disease and treatment, 5, 137–150. https://doi.org/10.2147/ndt.s4720

Ramos-Quiroga, J. A., Nasillo, V., Richarte, V., Corrales, M., Palma, F., Ibáñez, P., Michelsen, M., Van de Glind, G., Casas, M., & Kooij, J. J. S. (2019). Criteria and Concurrent Validity of DIVA 2.0: A Semi-Structured Diagnostic Interview for Adult ADHD. Journal of Attention Disorders, 23(10), 1126–1135. https://doi.org/10.1177/1087054716646451

Rüfenacht, E., Euler, S., Prada, P., Nicastro, R., Dieben, K., Hasler, R., Pham, E., Perroud, N., & Weibel, S. (2019). Emotion dysregulation in adults suffering from attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), a comparison with borderline personality disorder (BPD). Borderline personality disorder and emotion dysregulation, 6, 11.

https://doi.org/10.1186/s40479-019-0108-1

Semeijn, E. J., Kooij, J. J., Comijs, H. C., Michielsen, M., Deeg, D. J., & Beekman, A. T. (2013). Attention-deficit/hyperactivity disorder, physical health, and lifestyle in older adults. Journal of the American Geriatrics Society, 61(6), 882–887. https://doi.org/10.1111/jgs.12261

Shaw, P., Stringaris, A., Nigg, J., & Leibenluft, E. (2014). Emotion dysregulation in attention deficit hyperactivity disorder. The American journal of psychiatry, 171(3), 276–293.

https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2013.13070966

Sjöwall, D., & Thorell, L. B. (2019). Neuropsychological deficits in relation to ADHD symptoms, quality of life, and daily life functioning in young adulthood. Applied neuropsychology. Adult, 1–9. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/23279095.2019.1704287

Spencer, T. J., Faraone, S. V., Surman, C. B., Petty, C., Clarke, A., Batchelder, H., Wozniak, J., & Biederman, J. (2011). Toward defining deficient emotional self-regulation in children with attention-deficit/hyperactivity disorder using the Child Behavior Checklist: a controlled study. Postgraduate medicine, 123(5), 50–59.

https://doi.org/10.3810/pgm.2011.09.2459

Surman, C. B., Biederman, J., Spencer, T., Miller, C. A., McDermott, K. M., & Faraone, S. V. (2013). Understanding deficient emotional self-regulation in adults with attention deficit hyperactivity disorder: a controlled study. Attention deficit and hyperactivity disorders, 5(3), 273–281. https://doi.org/10.1007/s12402-012-0100-8

Watson, M., & Greer, S. (1983). Development of a questionnaire measure of emotional control. Journal of psychosomatic research, 27(4), 299–305. https://doi.org/10.1016/0022-3999(83)90052-1

Wender, P. H. (1995). Attention-deficit hyperactivity disorder in adults. Oxford University Press

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles